Công c 4Ps: Hỗ trợ giúp nhân viên giải quyết vấn đề

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
105
lượt xem
47
download

Công c 4Ps: Hỗ trợ giúp nhân viên giải quyết vấn đề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn bạn cách lập mô hình 4Ps: Bạn muốn đạt được gì - Bạn đang gặp vấn đề gì? - Những phương án nào giúp giải quyết vấn đề? - Bạn sẽ thực hiện như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công c 4Ps: Hỗ trợ giúp nhân viên giải quyết vấn đề

  1. Công c 4Ps: H tr giúp nhân viên gi i quy t v n Mô hình 4Ps B n mu n t ư c gì? Position B n ang g p ph i v n gì? Problem Nh ng phương án nào giúp gi i quy t v n ? Posibilities B n s th c hi n như th nào? Plan 1
  2. B n mu n t ư c gì? (position) Nh ng gì • B t bu c ph i t • Nên t • C n t B n ang g p ph i v n gì? V n là gì? (problem) nh hư ng c a nó ra sao? Nh ng nguyên nhân kh dĩ là gì? Khi nêu v n , c n: • Khách quan • C th • C im 2
  3. Nh ng phương án nào s giúp gi i quy t v n ? (possibilities) • B n th c hi n nh ng hành ng/ bi n pháp nào t m c tiêu? • Hai cách nghĩ: – Suy nghĩ logic – Suy nghĩ sáng t o B n s th c hi n như th nào? (Plan) • Phương án nào ít t n kém mà mang l i hi u qu ? • H u qu / r i ro/ h n ch khi th c hi n phương án? • C n thêm ngu n l c gì? 3
  4. Mô hình 4Ps B n mu n t ư c gì? Kích ho t suy nghĩ c a nhân viên B n ang g p ph i v n gì? C n có k năng t câu h i & l ng nghe Nh ng phương án nào giúp gi i quy t v n ? B n s th c hi n như th nào? V n ư c gi i quy t K năng t câu h i • Câu h i óng – Xác nh n – Ki m tra s hi u bi t – Tìm ki m chi ti t c th • Câu h i m – Ai? Cái gì? Khi nào? âu T i sao? Như th nào? – Khai thác thông tin chi u sâu 4
  5. K năng t câu h i: các bư c 1. H i rõ ràng và chính xác 2. D ng l i cho ngư i nghe có th i gian suy nghĩ 3. H i l i cách khác n u ngư i nghe không tr l i ư c K năng t câu h i: Nên & Không nên Nên Không nên • H i rõ ràng và chính xác • t câu h i mơ h , bao t p trung vào m t v n . g m nhi u v n . • ưa ra câu h i khơi g i • t câu h i không khuy n suy nghĩ ngư i h c. khích ngư i h c suy nghĩ. • ưa ra câu h i phù h p v i • ưa ra câu h i nhưng s hiê bi t c a ngư i h c. ngư i h c không tr l i ư c. • ưa ra câu h i b y ngư i h c. 5
  6. K năng l ng nghe Nh ng ‘v n ’ v i vi c nghe: 1. Chúng ta không chú ý 2. Chúng ta không n m ư c ý th c s c a ngư i nói. 3. Chúng ta b c m xúc chi ph i 4. Chúng ta nghĩ ng i và b qua nh ng gì ang nói K năng l ng nghe – công th c LACE L isten: L ng nghe ngư i khác nói gì A cknowledge: Bi u l là ã nh n ư c thông tin C heck: Ki m tra li u mình có hi u úng ý E nquire:H i thêm thông tin 6
  7. Nh ng k thu t d n d t bu i nói chuy n • ưa ra câu h i m • D ng • H i l i/ Nh c l i ý v a nói • Tóm t t ý • ưa ra câu h i óng 7
Đồng bộ tài khoản