CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

Chia sẻ: Nguyen Phat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
12
download

CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT

  1. CÔNG CỤ THEO DÕI THỐNG NHẤT (AMT) - Phiên bản 2.0 - Tất cả Thực trạng Hãy lựa chọn các biểu muốn sử dụng Có cập nhật UPD Biểu 1 - Thông tin cơ bản của dự án Có cập nhật UPD Biểu 2 - Tóm tắt tình hình thực hiện Tháng/Quý Có cập nhật UPD Biểu 3 - Tiến độ thực hiện các điều kiện và điều khoản ràng buộc Có cập nhật Biểu 4 - Tiến độ giải ngân vốn ODA UPD Có cập nhật Biểu 4.1 - Tiến độ giải ngân vốn ODA - Nhà tài trợ 2 UPD Có cập nhật UPD Biểu 4.2 - Tiến độ giải ngân vốn ODA - Nhà tài trợ 3 Có cập nhật UPD Biểu 5 - Theo dõi Tài khoản Đặc biệt/ Tạm ứng Có cập nhật UPD Biểu 6 - Tiến độ giải ngân vốn Đối ứng Có cập nhật Biểu 7 - Kế hoạch đấu thầu UPD Có cập nhật Biểu 8 - Thông tin về các gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu UPD Có cập nhật Biểu 9 - Thực hiện sơ tuyển nhà thầu/ Lập danh sách ngắn UPD Có cập nhật UPD Biểu 10 - Thực hiện lựa chọn nhà thầu Có cập nhật Biểu 11 - Thông tin kết quả đầu thầu UPD Có cập nhật Biểu 12 - Thực hiện hợp đồng UPD Có cập nhật UPD Biểu 13 - Phương án/ Kế hoạch Giải phóng mặt bằng và Tái định cư Có cập nhật Biểu 14 - Theo dõi Thực hiện Đền bù và Tái định cư UPD
  2. Có cập nhật UPD Biểu 15 - Tiến độ thực hiện Phương án/ Kế hoạch GPMB và TĐC Có cập nhật Biểu 16 - Tiến độ chi vốn thực hiện Phương án/ Kế hoạch GPMB &TĐ UPD Có cập nhật Biểu 17 - Thông tin chung về bảo vệ môi trường UPD Có cập nhật UPD Biểu 18 - Thực hiện bảo vệ môi trường Có cập nhật Biểu 19 - Khung lô-gíc UPD Có cập nhật UPD Biểu 20 - Theo dõi các Chỉ số thực hiện hoặc đầu ra Có cập nhật UPD Biểu 21 - Các thông tin khác Không áp dụng N/A IFR1 - Báo cáo về Nguồn và sử dụng Nguồn Không áp dụng N/A IFR3 - Báo cáo đối chiếu tài khoản Chuyên dùng
Đồng bộ tài khoản