CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (Tiết 2)

Chia sẻ: chenxanh_1

Mục tiêu bài học. Học xong tiết 2 bài 14 học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là công dân học sinh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 2. Về kĩ năng. Biết tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù hợp với khả năng của bản thân. 3. Về thái độ. - Yêu quý, tự hào về quê hương, đất nước, dân tộc - Có ý thức học...

Nội dung Text: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (Tiết 2)

CÔNG DÂN VỚI SỰ

NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (Tiết 2)
I. Mục tiêu bài học.

Học xong tiết 2 bài 14 học sinh cần nắm được

1. Về kiến thức.

Trình bày được trách nhiệm của công dân, đặc biệt là công dân học sinh đối

với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Về kĩ năng.

Biết tham gia vào các hoạt động xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước phù

hợp với khả năng của bản thân.

3. Về thái độ.

- Yêu quý, tự hào về quê hương, đất nước, dân tộc

- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ quê hương đất nước.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

- SGK, SGV GDCD lớp 10.

- Thực hành GDCD 10
III. Hoạt động dạy và học.

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ.

? Em hãy cho biết thế nào là lòng yêu nước? Lòng yêu nước được thể hiện

như thế nào ?

3. Học bài mới.

Học sinh chúng ta là những công dân trẻ tuổi của đát nước chúng ta cần

phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc góp phần

xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đó là câu hỏi đặt ra mà hôm nay thầy và

các em cùng đi tìm hiểu tiếp bài 14...Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt


? Trách nhiệm xây dựng kinh tế phải 2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc.

được thể hiện như thế nào ?

? Nhiệm vụ xây dựng chế độ chính - Xây dựng về kinh tế giàu mạnh

trị...được thể hiện như thế nào ?

- Xây dựng chế độ chính trị ổn định,

? Trách nhiệm xây dựng xã hội bình phát huy được quyền làm chủ của công

đẳng... được thực hiện như thế nào ? dân
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

? Vậy là thanh niên học sinh phải có - Xây dựng xã hội bình đẳng, công bằng

trách nhiệm gì trong xây dựng quê và tiến bộ.

hương đất nước ?

- Thanh niên học sinh cần phải :

? Theo em, bảo vệ tổ quốc là quyền + Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập và

và nghĩa vụ của ai ? lao động

Giáo viên đặt vấn đề : Bác Hồ đã dạy + Tích cực rèn luyện đạo đức và lối

« các vua Hùng đã có công dựng nước, sống

Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy + Quan tâm đến đời sống chính trị xã

nước » hội

? Em hiểu thế nào về lời dạy của Bác + Tích cực xây dựng quê hương đất

Hồ ? nước

Lời Bác muốn nhắc nhở chúng ta về + Đấu tranh, phê phán với cái sai

trách nhiệm bảo vệ giang sơn, đất nước

mà cha ông chúng ta đã đổ mồ hôi, 3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc.

xương máu mới gây dựng lên. - Bảo vệ tổ quốc là quyền, nghĩa vụ

? Theo em, chúng ta cần phải làm gì thiêng liêng, cao quý của công dân.

để thực hiện lời dạy của Bác ? (điều 77 - HP 92)

Chúng ta phải thể hiện lòng yêu - Trách nhiệm của thanh niên học sinh.

nước bằng thái độ, việc làm cụ thể. Là + Trung thành với tổ quốc, chế độ
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

công dân trẻ tuổi của đất nước, chúng ta XHCN

cần phải làm gì để góp phần vào sự + Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. và sức khỏe

? Vậy mỗi thanh niên học sinh phải + Tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến

có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ tổ tuổi

quốc ? + Tham gia vào hoạt động QPAN ở địa

? Em hãy cho biết hai nhiệm vụ phương

chiến lược của cách mạng Việt Nam + Vận động mọi người thực hiện nghĩa

hiện nay là gi ? tại sao hai nhiệm vụ này vụ bảo vệ tổ quốc

có mối quan hệ chặt chẽ với nhau ?

- Hai nhiệm vụ chiến luộc của cách

mạng Việt Nam hiện nay là xây dựng

và bảo vệ tổ quốc4. Cùng cố.

Giáo viên cho học sinh thảo luận tình huống sau

Thanh được địa phương cử và cấp kinh phí học để sau này trở về phục vụ

quê hương. Nhưng sau khi học xong Thanh tìm mọi cách xin ở lại thành phố.

- Học sinh cùng trao đổi thảo luận

- Giáo viên nhận xét, bổ xung

5. Dặn dò, nhắc nhở.
Về nhà các em học bài cũ trả lời các câu hỏi cuối bài học và chuẩn bị trước
bài 15.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản