Công điện số 133/CĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Công điện số 133/CĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 133/CĐ-BGDĐT về việc kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông năm 2008 được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2008 do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 133/CĐ-BGDĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 133/CĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008 CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông năm 2008 được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2008. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục căn bệnh thành tích trong giáo dục, đồng thời để kỳ thi đạt được yêu cầu an toàn, nghiêm túc, đánh giá đúng thực chất trình độ học sinh ở tất cả các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp thực hiện tốt một số công việc sau đây: 1. Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp thực hiện kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đánh giá đúng chất lượng giáo dục của địa phương trên cơ sở các văn bản chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND phường, xã nơi có hội đồng coi thi có trách nhiệm xây dựng phương án và huy động các lực lượng tham gia, đặc biệt là lực lượng bảo vệ, phục vụ kỳ thi, các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, điện, nước, giao thông, y tế, thực hiện phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, thực phẩm … phục vụ kỳ thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. 3. Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổng thể về việc bố trí hội đồng in sao đề thi, các hội đồng coi thi, chấm thi đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có đủ điều kiện về an toàn, có tường rào cách ly với bên ngoài; xây dựng các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, bảo mật trong quá trình thực hiện sao in đề thi, coi thi, chấm thi. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy chế thi. 4. Tổ chức họp báo của Ban Chỉ đạo thi của tỉnh, thành phố trong thời gian từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2008 để công bố kế hoạch và sự sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông năm 2008 thực sự an toàn, tiết kiệm tại địa phương và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo đài của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền về những yêu cầu và biện pháp chỉ đạo của ngành giáo dục đào tạo, của địa phương về kỳ thi cho tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và toàn xã hội biết để có thái độ ủng hộ tích cực nhất đối với kỳ thi. Để tiếp tục tạo lòng tin và quyết tâm của xã hội cùng với ngành giáo dục đào tạo trong việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Bổ túc Trung học phổ thông năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tạo mọi điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi tại địa phương an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
  2. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW (để báo Nguyễn Thiện Nhân cáo và chỉ đạo hỗ trợ); - Hội LHPN VN, Đoàn TNCS HCM, Công đoàn GD VN, Hội Cựu Chiến binh, Hội Khuyến học, Đài truyền hình VN (để phối hợp); - Các Thứ trưởng; - Các Báo đài (để hỗ trợ tuyên truyền); - Các Vụ, Cục, VP, Thanh tra Bộ; - Các Sở GD&ĐT; - Website Bộ; - Lưu: VT; TTr.
Đồng bộ tài khoản