Công điện số 659/CĐ-TTg

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
83
lượt xem
2
download

Công điện số 659/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 659/CĐ-TTg về việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm thông tin liên lạc do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 659/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 659/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2007 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Bưu chính Viễn thông, Quốc phòng, Công an, Văn hóa-Thông tin; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển. 1. Việc cắt trộm cáp quang trên biển là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ an ninh quốc phòng và uy tín của nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới, cần phải được xử lý nghiêm. 2. Các Bộ và các địa phương triển khai khẩn cấp một số việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm thông tin liên lạc sau đây: a) Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra hoạt động của các tàu, thuyền trên vùng biển Việt Nam có tuyến cáp quang và các trạm cặp bờ, đảm bảo cho việc vận hành an toàn các tuyến cáp quang này. b) Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các đối tượng xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển được vận hành. c) Bộ Bưu chính Viễn thông chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhanh chóng sửa chữa các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển, khôi phục lại thông tin liên lạc trong thời gian ngắn nhất; phối hợp với các cơ quan và địa phương liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn, thông tin kịp thời về sự cố các tuyến cáp nêu trên. d) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển: - Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ ban hành các quy định quản lý việc khai thác, thu mua, buôn bán các loại phế liệu trên biển, nghiêm cấm mọi hình thức khai thác cáp viễn thông ngầm trên biển. - Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về tầm quan trọng của cáp viễn thông ngầm trên biển và ý thức pháp luật về bảo vệ an ninh thông tin quốc gia, tố giác những kẻ vi phạm.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng - VPCP: BTCN, các PCN; Website CP, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: NN, NC, ĐP, VX, QHQT, TH; - Lưu: Văn thư, CN (3b), T35
Đồng bộ tài khoản