Công dụng và cách chế biến nha đam (lô hội)- ks phanquangthoai

Chia sẻ: phanquangthoai

Bên cạnh những thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt như khổ qua (mướp đắng), củ đậu, bí xanh, đậu xanh, đậu đen...thì nha đam (lô hội) vừa giúp thanh nhiệt lại có khả năng chữa bệnh và làm đẹp da.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Công dụng và cách chế biến nha đam (lô hội)- ks phanquangthoai

Ks. Phanquangthoai


Công d ng và cách ch bi n NHA ðAM (lô h i)
Bên c nh nh ng th c ph m có tác d ng thanh nhi t như
kh qua (mư p ñ ng), c ñ u, bí xanh, ñ u xanh, ñ u ñen...
thì nha ñam (lô h i) v a giúp thanh nhi t l i có kh năng
ch a b nh và làm ñ p da.
Thu c t cây lô h i


Th c ph m cho mùa hè


Theo sách ñông y, nha ñam có v ñ ng, tính hàn nên có tác
d ng thông ñ i ti n, mát huy t, gi i nhi t cho cơ th trong nh ng
ngày hè nóng.
phanquangthoai@yahoo.com trang 1
Ks. Phanquangthoai


Ph n th t nha ñam có th ch bi n thành r t nhi u món ăn
khác nhau như: nhúng b t chiên giòn, làm g i, n u chè ñ u xanh,
n u v i c sen và nhãn nh c, tr n salad, h p v i cá... nhưng ñơn
gi n và hi u qu nh t là tr n v i ñư g cát, ư p l nh r i ăn tươi ho c
làm nư c mát.

Tuy nhiên, nh ng ngư i có v n ñ v ñư ng ru t thì không nên ăn
nha ñam d d n ñ n tiêu ch y. Do nha ñam có v ñ ng r t khó ăn,
khó u ng vì th , sau khi g t v ngoài nên r a qua nư c mu i loãng
trư c khi ch bi n.

Vì ch a nhi u sinh t : A, C, E, B1... cùng nhi u khoáng ch t khác
như: canxi, kali, k m, crôm... nên nha ñam có r t nhi u công d ng.
Nha ñam giúp gi m ñau, tr viêm da, ngăn ng a t i ña s xâm nh p
c a các vi khu n và ñ c t . Ngoài ra, nha ñam còn có kh năng kích
thích ch t insulin ti t ra t tùy t ng, làm gi m lư ng ñư ng trong
máu nên góp ph n ñi u tr b nh ti u ñư ng.

Làm ñ p v i nha ñam

Nha ñam là lo i dư c ph m làm ñ p và có ích cho làn da ñư c nhi u
ch em l a ch n. Tuy nhiên, do nha ñam có ch t t y khá m nh nên
các chuyên gia ñã khuyên r ng không nên dùng n u da m n c m, d
kích ng. C t ph n th t nha ñam thành nh ng lát m ng r i ñ p lên
m t ho c giã nhuy n, v t l y nư c c t, pha thêm ít nư c l c r i bôi
ñ u lên m t giúp da m m m i, m n màng và làm m nh ng v t tàn
nhang. Tuy nhiên, cũng không nên làm thư ng xuyên, m t tu n ch
làm t 2 ñ n 3 l n, m i l n kho ng 15 ñ n 20 phút.phanquangthoai@yahoo.com trang 2
Ks. Phanquangthoai


M t khác, nha ñam còn có th làm d u nh ng v t b ng nh trên da
do ti p xúc lâu v i ánh n ng m t tr i, ngăn ng a s phát tri n c a
nh ng m n r p, làm mát và gi m cho da. Không ch v y, nh ng lát
nha ñam c t m ng ñ p trên m t cũng làm cho m t mát hơn, chú ý
ph i nh m kín m t và ch ñ p kho ng 15 phút.

Nh ng ngư i da khô và da nh n n u thư ng xuyên s d ng nha
ñam, thì da s tr v tr ng thái trung tính, cách dùng như sau: l y lá
nha ñam tươi g t b gai, r a s ch, giã v t l y nư c. M i l n s d ng,
dùng m t ít nư c này hòa thêm nư c cho loãng ra r i thoa ñ u lên
da. Nư c nha ñam dùng còn dư c t vào t l nh ñ dùng nh ng l n
sau. Khi dùng ñem ra ñ cho nó t tan ra r i dùng, nư c nha ñam ñã
tan ra không nên c t vào t l nh l n n a. Do v y, dùng bao nhiêu,
ch bi n b y nhiêu là t t nh t.

Nh ng ngư i da d d ng, khi thoa nư c nha ñam có th s xu t
hi n ph n ng ñ ng a da. Vì v y, trư c khi s d ng nha ñam nên
th xem da có b d ng không. Cách th như sau: dùng m t ít nư c
nha ñam bôi m t trong cánh tay, sau ñó quan sát xem da có b d
ng không, n u không có tri u ch ng ñ ng a thì c yên tâm s
d ng.

Ch bi n nư c nha ñam: Dùng 200g nha ñam tươi, r a s ch, g t b
v ngoài, giã nát, cho thêm 200ml nư c l c, ép (ho c v t) l y nư c
c t u ng ngay. N u không, có th xay thành sinh t , ñ t l nh u ng
trong ngày. Nên cho thêm ít ñư ng cát ñ d u ng hơn. Lưu ý, ph
n mang thai ho c các trư ng h p xu t huy t không nên u ng nư c
nha ñam.

Sơ ch nha ñam ñ dùng d n: Nha ñam có r t nhi u nh t, r t khó
c t nh . Vì th , sau khi g t b v xanh và gai bên ngoài, l y ph n
th t bên trong c t t ng khúc kho ng 5cm.phanquangthoai@yahoo.com trang 3
Ks. Phanquangthoai


Ngâm trong nư c vôi loãng kho ng 1 gi (vôi ăn tr u), th y hơi c ng
thì v t ráo và x s ch b ng nư c l nh. C t thành t ng kh i vuông
nh kho ng 1 cm, xóc ñ u v i ñư ng cát tr ng m n, c 500g nha
ñam thì v i 150g ñư ng, sau ñó cho vào h p ñ t l nh dùng d n.
Nha ñam "h t" có th cho vào cocktail trái cây, nư c cam, chè ñ u
xanh...

Cách dùng nha ñam làm ñ p tóc
Trong nha ñam có ch a
thành ph n Mucin, có tác
d ng ñi u ti t ch t d ch t
ch c da, duy trì thành ph n
nư c và ch t nh n, giúp làm
mư t tóc.
Làm mư t tóc

Còn v i cách làm mư t tóc,
thì l y lá nha ñam tươi g t b
gai, r a s ch, giã v t l y
nư c. Khi s d ng, trư c h t
ph i l y nư c m ñ cho ư t
ñ u tóc, r i dùng 2 mu ng
nh nư c nha ñam hòa thêm nư c l nh cho loãng r i t m ñ u lên
tóc, ph n chân tóc cũng ph i ñư c t m ư t, sau ñó dùng khăn b t kín
ñ u ñ cho tóc và da ñ u h p thu t i ña thành ph n h u hi u c a
nha ñam. Kho ng 5 - 10 phút sau m khăn ra, g i ñ u l i b ng nư c
m.

Nh ng ngư i hay b r ng tóc, khi dùng nư c nha ñam g i tóc nên
dùng tay xoa bóp da ñ u, ñ ng th i kéo dài th i gian dùng khăn trùm
tóc ñ cho tóc và da ñ u h p thu t i ña thành ph n h u hi u c a nha
ñam.

ðang có thai không nên dùng!

Theo lương y Hoài Vũ, nha ñam có v ñ ng, tính mát, vào 4 kinh can,

phanquangthoai@yahoo.com trang 4
Ks. Phanquangthoai


tỳ, v , ñ i trư ng. Có tác d ng thanh nhi t, t h a, gi i ñ c, mát
huy t, ch huy t (c m máu) nhu n tràng, thông ñ i ti n, thư ng ñư c
dùng ch a m t s b nh: ñau ñ u, chóng m t, phi n táo, ñ i ti n bí,
viêm d dày, tiêu hóa kém, viêm tá tràng, viêm mũi, kinh b , cam
tích, kinh gi n (co gi t)... Ngư i tỳ v hư như c, ph n ñang có thai
không nên dùng.

Không ch dùng trong ch bi n m ph m, m t ph n r t ñ c
bi t va h p d n dành cho ch em ph n dó là :nha ñam còn
có th lăn b t chiên giòn, n u súp ho c làm g i r t h p d n.
wow! Th t la h p d n va b t m t !!!!

G i nha ñam

Nguyên li u

200gr nha ñam, 100gr sò ñi p, 100gr dưa leo, 100gr hành tây, 100gr
t s ng, 100gr hành tím, 100gr cà-r t

1 ít rau húng c y, 2 thìa súp ñư ng, 1 thìa súp nư c m m, 1 thìa cà-
phê t i, t xay.
phanquangthoai@yahoo.com trang 5
Ks. Phanquangthoai


Th c hi n

H p chín sò ñi p. Thái s i dưa leo, g t v cà-r t, bào s i m ng, t b
h t, thái s i nh . L t v hành tây, hành tím, thái khoanh m ng. G t
l p v ngoài nha ñam, c t khúc v a ăn. Nh t r a s ch rau húng, thái
nhuy n v a.

Cho dưa leo, cà-r t, nha ñam, c hành, hành tây, t, sò ñi p vào
th , sau ñó cho ñư ng, nư c m m, t i, t xay vào, tr n ñ u.

Thư ng th c: Cho g i nha ñam ra ñĩa, r c rau húng lên. Dùng ngay,
ch m kèm v i nư c m m chua ng t.

Nha ñam tr n salad
Nguyên li u
phanquangthoai@yahoo.com trang 6
Ks. Phanquangthoai


200gr rau xà lách các lo i, 200gr nha ñam, 150gr m c ng, 100gr
hành tím, 100gr t xanh, 100gr cà chua bi.

Gia v tr n: 2 thìa súp gi m, 1 thìa súp ñư ng, 2 thìa cà-phê b t
nêm, 1 thìa súp d u ăn, 1/2 thìa cà-phê tiêu, 1 thìa cà-phê t i băm, 2
thìa cà-phê tương t.

Th c hi n

G t v nha ñam, ngâm nư c mu i, tr n sơ. C t khoanh m c ng,
tr n chín. Thái lát hành tím, thái s i t xanh, b ñôi cà chua bi. ðánh
tan gia v .

Thư ng th c: D n salad ra ñĩa, trình bày các nguyên li u sao cho
ñ p m t, rư i gia v , dùng ngay.

Cá h p nha ñam
Nguyên li u

1 ít tóc tiên, 200gr phi-lê cá lóc, 200gr nha ñam, 1 tr ng gà, b t
nêm, ñư ng, d u ăn, tương t, hành tiêu, 1 bát nư c dùng.

Th c hi n: Các c t mi ng, ư p d u ăn, b t nêm. G t v nha ñam,
c t mi ng, ngâm nư c mu i. X p xen k cá, nha ñam ra ñĩa, cho vào
n i h p. ðun sôi nư c dùng, nêm gia v , cho b t năng vào t o ñ
sánh v a.
phanquangthoai@yahoo.com trang 7
Ks. Phanquangthoai


Cho tr ng gà ñánh tan vào nư c dùng r i cho tóc tiên vào. Rư i
nư c s t lên ñĩa cá h p, ñun thêm 5 phút r i l y ra, cho hành băm,
tiêu vào.

Thư ng th c: Dùng v i tương t r t ngon.

Súp nha ñam
Nguyên li u

200gr nha ñam, 100gr tôm, 100gr bông c i xanh, 100gr cà-r t, 1 ít
rau mùi (ngò), b t nêm, tiêu, 1 bát nư c dùng, 1 thìa súp b t năng.

Th c hi n

G t v ngoài nha ñam, c t mi ng v a ăn, ngâm nư c mu i. Bóc v
tôm, b ñ u, gi l i ñuôi. C t bông c i mi ng v a ăn. G t v cà-r t,
thái lát.


phanquangthoai@yahoo.com trang 8
Ks. Phanquangthoai


Thái nhuy n rau mùi. ðun sôi nư c dùng, cho tôm, bông c i, cà-r t
vào, nêm gia v v a ăn. Cho b t năng pha loãng vào t o ñ sánh
v a.

Thư ng th c: Múc súp ra bát, r c riêu, rau mùi, dùng nóng.

Bò xào nha ñam
Nguyên li u

150gr phi-lê bò, 200gr nha ñam, vài lát g ng, 100gr bông c i tr ng,
1/2 c hành tây, 1 qu cà chua, 2 c ng hành lá, b t nêm, d u hào,
t i xay, 1 thìa cà-phê b t năng.

Th c hi n
phanquangthoai@yahoo.com trang 9
Ks. Phanquangthoai


Thái th t bò, ư p v i b t nêm, t i. G t v nha ñam, thái lát dày,
ngâm nư c mu i. C t mi ng bông c i, tr ng sơ. C t múi cà chua,
hành tây. Thái khúc hành lá.

ðun nóng d u, phi thơm t i, cho th t bò vào xào, cho bông c i, hành
tây, cà chua, g ng, nha ñam, nêm gia v , b t năng pha loãng.

Thư ng th c: R c hành lá lên, dùng nóng.

Nha ñam rán giòn
Nguyên li u

4 thìa súp b t chiên giòn, 2 qu tr ng gà, 300gr nha ñam, m t ít rau
xà lách, 1 thìa cà phê b t nêm, 1/2 thìa cà phê tiêu, tương t, d u
ăn.

Th c hi n

G t v nha ñam, c t mi ng to, dày kho ng 2 ngón tay, ngâm nư c
mu i, v t ráo, ñánh tan b t chiên giòn, tr ng, gia v v i 50ml nư c.phanquangthoai@yahoo.com trang 10
Ks. Phanquangthoai


Nhúng nha ñam qua h n h p b t. ðun nóng th t nhi u d u, th nha
ñam vào ch o rán vàng, v t ra ñ ráo d u.

Thư ng th c: X p rau xà lách ra ñĩa, cho nha ñam rán vàng lên trên.
Dùng kèm v i tương t.

Chè nha ñam
Nguyên li u

200gr nha ñam, 100gr c sen, 50gr bo bo, 50gr táo ñ , 50gr nhãn
nh c, 50gr ph tai, 100gr h t sen, 300gr ñư ng.

Th c hi n

G t v nha ñam, thái h t l u, ngâm nư c mu i, v t ráo. Ngâm m m
bo bo, ph tai. Thái s i ph tai, G t v c sen, thái h t l u v a ăn.
Cho c sen, h t sen, bo bo vào n i nư c, n u m m. Ti p t c cho
ñư ng vào n u tan. Cho nhãn nh c, táo ñ , ph tai vào. Cu i cùng,
cho nha ñam vào.
phanquangthoai@yahoo.com trang 11
Ks. Phanquangthoai


Thư ng th c: Múc chè ra bát, cho vào t gi l nh ho c dùng kèm v i
ñá r t mát.

Canh gà nha ñam
Nguyên li u

1 ñùi gà kho ng 300gr, 300gr nha ñam, 100gr n m ñông cô tươi,
100gr cà-r t, 1 ít hành lá, 2 bát nư c dùng gà, 1thìa cà-phê tiêu, 1
thìa cà-phê ñư ng.

Th c hi n

R a s ch ñùi gà, ch t mi ng cho v a ăn. G t b l p v ngoài nha
ñam, c t mi ng v a ăn, ngâm v i nư c mu i, v t ráo nư c. G t v
cà-r t, thái khoanh, t a hoa.

ðun sôi nư c dùng, cho gà vào. Gà g n chín, cho cà-r t, nha ñam,
n m, nêm b t nêm, ñư ng v a ăn.
phanquangthoai@yahoo.com trang 12
Ks. Phanquangthoai


Thư ng th c: D n canh gà ra bát, r c hành lá, tiêu, dùng nóng v i
cơm.

Nha ñam s t d u hào
Nguyên li u

200gr c i ng ng, 50gr th t cua, 100gr cà-r t, 200gr nha ñam.

Nư c s t: 2 thìa súp d u hào, ñư ng, b t nêm, 1 thìa súp d u ăn, 1
bát nư c dùng, 2 thìa cà-phê b t năng, 1 thìa cà-phê g ng xay.

Th c hi n

ðun sôi nư c dùng, nêm gia v làm nư c s t vào, cho b t năng pha
loãng vào t o ñ sánh. G t v nha ñam, c t mi ng, ngâm nư c
mu i, v t ráo, tr ng sơ.

Nh t c i ng ng, tr ng chín, t a hoa cà-r t. Cho nha ñam vào nư c
s t, cho th t cua, cà-r t, c i ng ng vào.

Thư ng th c: Cho nha ñam s t d u hào ra ñĩa, dùng nóng v i cơm.

phanquangthoai@yahoo.com trang 13
Ks. Phanquangthoai

Theo Ti p Th Gia ðình)
Vi t Báo (Theo_24h
phanquangthoai@yahoo.com trang 14
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản