Cộng hưởng trong dòng điện xoay chiều

Chia sẻ: Trần Bá Trung1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
701
lượt xem
300
download

Cộng hưởng trong dòng điện xoay chiều

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cộng hưởng trong dòng điện xoay chiều A.Trả lời câu hỏi kỳ trước: 1./ Làm thế nào để biết cuộn dây có điện trở hay không? Nếu đầu bài không nói rõ cuộn dây có điện trở hay không có điện trở thì có thể dựa vào các điều kiện mà đầu bài đã cho để xác định xem cuộn dây có điện trở hay không. Ví dụ: • Dựa vào góc lệch pha giữa i và UAB: ϕ1 Nếu ϕ1 = π/2 thì cuộn dây không có điện trở (U2 lệch pha π/2 so với i) Nếu ϕ1 ≠ π/2 thì cuộn dây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cộng hưởng trong dòng điện xoay chiều

  1. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Bài 13: Cộng hưởng trong dong điện xoay chiều A.Trả lời câu hỏi kỳ trước: 1./ Làm thế nào để biết cuộn dây có điện trở hay không? Nếu đầu bài không nói rõ cuộn dây có điện trở hay không có điện trở thì có thể dựa vào các điều kiện mà L R C D đầu bài đã cho để xác định xem cuộn dây có điện trở A B C hay không. Ví dụ: • Dựa vào góc lệch pha giữa i và UAB: ϕ1 Nếu ϕ1 = π/2 thì cuộn dây không có điện trở (U2 lệch pha π/2 so với i) Nếu ϕ1 ≠ π/2 thì cuộn dây có điện trở • Dựa vào quan hệ giữa UAC với UAB Nếu UAC2 = UAC2 + UBC2 thì cuộn dây không có điện trở Khi đó UAC2 = UL2 + UR2 Nếu UAC2 ≠ UAC2 + UBC2 thì cuộn dây phải có điện trở Ta có thể gặp nhiều trường hợp khác nữa, các em có thể tự tiến tới để suy ra cách làm tương tự. 2./ Bài tập a) Biểu thức của e Từ thông qua cuộn dây φ = NBS cosα = NBScos(ωt + ϕ) → Theo giả thiết: Khi t = 0 thì khung dây vuông góc với đường sức => góc giữa B và pháp → tuyến u của khung dây α = 0 ⇒ α = ω t + ϕ ⇒ 0 = α .0 + ϕ ⇒ ϕ = 0 Vậy φ = NBS cosαt => e= - φ’(t) = NBS ωsinωt Vì f = 3000vòng/phút = 50vòng/giây => ω = 2πf = 2π.50 = 100π = 314(s-1) E0 = NBSω = 200.0,15. 0,15.0,2.314 = 282,6V => e = E0sinωt = 282,6sin100πt.(V) b) Khi t= 0,005s: E=282,6sin100π.0,005=282,6sinπ/2 = 282,6V Khi t=0,01s e = 282,6sin100π.0,01 = 282,6sinπ = 0 B. Bài giảng: Cộng hưởng trong mạch xoay chiều I. Hiện tượng cộng hưởng: Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  2. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Dòng điện chạy trong mạch xoay chiều là 1 dao động cưỡng bức. Nguồn cưỡng bức là hiệu điện thế đặt vào mạch u=U0sinωt. Khi đó dòng điện trong mạch là 1 dao động có cùng tần số ω với nguồn. 1 Mạch R,L,C là một mạch dao động có tần số riêng ωn= LC 1 1 Khi tần số của nguồn ω = ωr = thì ω2= Lω=1/Cω LC LC U0 U0 tức là ZL=ZC do đó Zmin= R => I0max = = => Biên độ của dòng điện tức là bien độ Z min R của dao động cưỡng bức đạt cực đại 1 II/ Cách tạo ra cộng hưởng: Để Lω = (Chú ý ki cộng hưởng u đồng pha với i ) Cω 1. Giữ nguyên L,C thay đổi tần số của nguồn cưỡng bức ω 2. Giữ nguyên tần số cưỡng bức ω, thay đổi tần số riêng của mạch dao động băng cách thay đổi L hoặc C 3. Hay gặp nhất là thay đổi C băng cách sử dụng tụ xoay U Ví dụ 1 : Cho mạch điện như hình vẽ A u = 150 2 sin 2π ft (v) L B C A D Ămpe kế có điện trở không đáng kể chỉ 0,5A Dùng vônkế có điện trở rất lớn do các hiệu điện thế trong mạch thì vônkế chỉ UAB=200V UBD=70V a) Tại sao có thể kết luận cuộn dây có điện trở. Tính R và ZL, ZC b) Thay đổi tần số của hiệu điện thế đặt vào mạch thì đến khi taanf số băng f0=337Hz thì số chỉ ămpe kế đạt cực đại. Tính L,C và tần số f ban đầu Giải: a) Cuộn dây có R: Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  3. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Giả sử cuộn dây không có điện trở, khi đó UL ngược pha với UC=> U AD = U L − U C = 200 − 70 = 130V theo giả thiết UAD=150V≠130V => cuộn dây phải có điện trở . U 150 200 Tổng trở của mạch Z = = = 300Ω Tổng trở của cuộn dây: Z AB = = 400Ω I 0,5 0,5 U C 70 Dung kháng ZC = = = 140Ω Từ I 0,5  Z AB = R 2 + Z L = 4002  2 2  2  Z = R + ( Z L − 140) = 300 2 2 2  Z L − ( Z L − 140) 2 = 4002 − 3002 2 500 + 140 ⇔ (2 Z L − 140) ⇔ Z L = = 320Ω 2 ⇒ R = 4002 − Z L = 4002 − 3002 = 240Ω 2 b) Khi f=f0=337HZ thì số chỉ ăm pe kế cực đại là xảy ra cộng hưởng trong mạch 1 1 ⇒ Z L ' = Z C ' ⇒ L.2π f 0 = ⇔ LC = 2 2 (1) C.2π f o 4π f o Lúc đầu ZL = 320Ω 1 L ZC=140Ω ⇒ Z L .Z C = Lω . = 320.140 ⇒ = 44800(2) Cω C 44800 44800 44800 Nhân (1)với (2): L2 = ⇒L= ⇒L= ≈ 0,1H 4π f 0 2 2 2π f 0 2.3,14.337 Chia (1) cho (2) 1 1 1 C2 = 44800 ⇒ C = = ≈ 2, 23.10−6 F 4π f 2 0 2 2π f 0 44800 2.3,14.337. 44800 320 320 Lúc đầu ZL=L.2πf=320 => f = = ≈ 509,5H Z L.2π 0,1.2.3,14 Ví dụ 2 Cho mạch điện như hình vẽ Hiệu điện thế đặt vào mạch U=U0sin200πt (V) Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  4. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Ămpe kế có điện trở không đáng kể, vôn kế có điện vô cùng lớn, cuộn dây thuần cảm. ămpe kế L chỉ 0,2A; Vônkế chỉ 60V i trễ pha hơn u π/6. công C U V suất tiêu thụ trong mạch P=20w a) Tính R,C,L và U0 b) Viết biểu thức cuả hiệu điện thế giữa 2 đầu R của tụ điện A c) Thay đổi C đến khi UC lệch pha π/2 so với u đặt vào mạch. Tính C và số chỉ ămpe kế, vônkế lúc đó. Giải a) Tính R,C,L,U0 P 20 100 200 ⇔U = = = = V Icosϕ 0, 2cosπ /6 3/2 3 Từ P=UIcosϕ 200 → ⇒ UO = U 2 = . 2 ≈ 163,3V UL 3 P 20 2 =R= = 500Ω → U I 0, 22 U 60 Vì P=I2 R nên Z C = C = = 300Ω ϕ I 0, 2 O → 1 1 I UR ⇒C = = ≈ 5,3.10−6 F Z Cω 300.200.3,14 Vì i trễ pha hơn u => UL>UC → Z L − ZC π 1 UC ⇒ tgϕ = = tg = R 6 3 R 500 ⇔ ZL = + ZC = + 300 = 588, 7Ω 3 3 Z 588, 7 L= L = = 0,94 H ω 200.3,14 b) Biểu thức UC Theo giản đồ vecto: UC trễ pha hơn u góc π π π 2π 2π +ϕ = + = ⇒ U C = 60 2 sin(200π t − )V 2 2 6 3 3 c)vì UC luôn trễ pha hơn i góc π/2 nên muốn UC lệch pha với U góc π/2 thì u phải đồng pha với i => phải xảy ra cộng hưởng => ZC = ZL= 588,7Ω Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  5. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng 1 1 ⇒C = = ≈ 2, 7.10−6 F Z cω 588, 7.200.3,14 U 200 / 3 0, 4 ⇒ I max = = = ≈ 0, 23 A khi đó Zmin=R=500Ω R 500 3 U C = I max Z C = 0, 23.588, 7 ≈ 135, 4V Câu hỏi và bài tập về nhà: 1./ Có phải khi xảy ra cộng hưởng thì UL và UC R L đều đạt cực đại và đều lớn hơn u chung dặt vào C mạch ? 2./ Có trường hợp nào: dòng điện lúc cộng V hưởng so với lúc bình thường có đạt giá trị bằng A nhau không? U 3./Bài tập Cho mạch như hình vẽ, hiệu điện thế đặt vào U = 120 2 sin100π t (v) mạch 10−4 R = 100Ω, C = F 2π Cuộn dây thuần cảm ămpe kế có điện trở không đáng kể , vônkế có điện trở rẩt lớn chỉ 120V a) Tính L và chỉ số ămpekế b) Thay đổi L để UC max. tính L và số chỉ vonke lúc đó 4./ Làm các bài tập trong bộ đề thi tuyển sinh: 2(2),3(2),55(2) Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  6. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  7. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  8. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
  9. www.truongthi.com.vn Lớp học qua mạng Môn Vật Lý Thầy giáo Đỗ Lệnh Điện Trường PTTH Hà Nội – Amsterdam.
Đồng bộ tài khoản