Công nghệ Cinemic

Chia sẻ: Nguyen Hung Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
132
lượt xem
92
download

Công nghệ Cinemic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số phổ chuẩn của các khoáng cơ bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ Cinemic

 1. CÔNG NGHỆ CINEMIC Tài liệu : Th.s Đoàn Mạnh Tuấn Tài liệu SV. Nguyễn Hùng Cường SV. Khoa Hóa    
 2. CÁC KHOÁNG CƠ BẢN ( tia X-Ray ) Montmorillonit (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·4H2O 13.6(100), 4.47(20), 3.34(10), 3.23(10), 2.92(10), 2.54(10) Độ: 6,5    
 3. Kaolinit: Al2O3 Al2Si2O5(OH)4 7.17(100), 4.366(80), 4.186(60), 3.847(50), 3.579(90), 2.347(50), 2.338(50), 2.293(50) 12,3 – 20,3 - 25    
 4. Quarz:SiO2 4.255(20), 3.343(100), 2.457(10), 2.281(10), 2.128(10), 1.818(10), 1.541(10), 1.375(10) 26,7    
 5. kalifeldspat : orthoglas K2O.Al2O3.6SiO2 hay KAlSi3O8 4.22(70), 3.77(80), 3.47(40), 3.31(100), 3.29(60), 3.24(60), 2.992(50), 2.901(30) 21,1 – 23,6 - 27    
 6. Natrifeldspat : albit Na2O.Al2O3.6SiO2 hay NaAlSi3O8 6.39(20), 4.03(20), 3.780(30), 3.684(20), 3.663(20), 3.509(10), 3.196(100), 2.933(20) 27,9    
 7. Anorthit Ca.Al2O3.2SiO2 hay CaAl2Si2O8 4.041(70), 3.777(70), 3.618(70), 3.255(80), 3.203(100), 3.170(80), 3.117(70), 2.950(70) 27,8    
 8. Gibbsit Al(OH)3 4.849(100), 4.371(70), 4.319(50), 3.312(30), 2.452(40), 2.385(50), 2.049(40), 1.804(30) 18,3    
 9. Corund Al2O3 mit Fe und Ti 3.479(70), 2.552(90), 2.379(40), 2.085(100), 1.740(40), 1.601(80), 1.404(30), 1.374(50) 35,1 – 43,4 – 57,6    
 10. Dolomite CaMg(CO3)2 2.886(100), 2.670(10), 2.405(10), 2.192(30), 2.015(10), 1.804(20), 1.783(30), 1.389(10) 31    
 11. Talk: 3MgO.4SiO2.H2O 9.35(100), 4.59(40), 4.56(20), 3.12(40), 2.597(20), 2.496(20), 2.479(30), 1.529(50) 9,5    
 12. Kalzit CaCO3: 3.855(10), 3.035(100), 2.495(10), 2.285(20), 2.094(20), 1.912(20), 1.875(20), 1.604(10) 29,4    
 13. Fayalit Fe22+SiO4 3.555(70), 2.829(100), 2.620(20), 2.565(60), 2.500(80), 2.408(30), 2.350(20), 2.305(30)    
 14. 20/ Cordierit Mg2Al4Si5O18 8.54(80), 8.45(80), 4.09(70), 3.39(70), 3.37(60), 3.13(100), 3.046(60), 3.014(60) 10,4 – 26,4    
 15. Mullit : 3Al2O3 5.39(50), 3.428(90), 3.390(100), 2.694(40), 2.542(50), 2.206(60), 2.121(20), 1.524(30) 26,1 - 26,3    
 16. Pyrophyllit Al2Si4O10(OH)2 9.21(60), 4.58(50), 4.40(20), 4.17(10), 3.08(100), 2.55(10), 2.44(10), 1.848(10)    
 17. 21/ Wollastonit CaSiO3 3.83(80), 3.51(80), 3.314(100), 3.086(60), 2.556(40), 2.340(30), 2.302(50), 1.759(30) 26,9    
 18. Illit (K,H3O)Al2(Si3Al)O10(H2O,OH)2 10.0(90), 5.02(50), 4.48(20), 4.44(10), 3.34(100), 3.20(10), 2.99(20), 2.005(50) 8,8 – 26,7    
 19. 24/ Gehlenit: Ca2Al(AlSi)O7 3.711(30), 3.066(30), 2.848(100), 2.437(30), 2.408(30), 1.921(50), 1.818(50), 1.768(40) 31,4    
 20. 24/ Halloysit-10Å Al2Si2O5(OH)4·2H2O 10.0(100), 4.36(70), 3.35(40), 2.54(30), 1.672(10), 1.480(30), 1.281(10) 8,8 – 20,4    
Đồng bộ tài khoản