Công nghệ hóa sinh - ENZYME AMYLASE và các ứng dụng

Chia sẻ: trantattu

Amylase là một hệ enzyme rất phổ biến trong thế giới sinh vật. Các enzyme thuộc nhóm enzyme thủy phân, xúc tác phân giải liên kết nội phân tử trong nhóm polysaccharide với sự tham gia của nước: RR' + H - OH -- RH + R'OH.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản