Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 3.2

Chia sẻ: Le Tuan Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
153
lượt xem
31
download

Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 3.2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Công nghệ thông tin, phần Công nghệ lập trình hứơng đối tượng _ Chương " Nhập dữ liệu từ Keyboard " dành cho các bạn đang theo học chuyên ngành kỹ thuật lập trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ lập trình hứơng đối tượng_ Chương 3.2

  1. Nhập dữ liệu từ Keyboard Trường Đại học Công nghệ Sài gòn Khoa Công nghệ Thông tin
  2. NỘI DUNG  Nhập dữ liệu từ Keyboard  Sử dụng class BufferedReader nhập dữ liệu từ bàn phím thông qua console  Sử dụng class Scanner nhập dữ liệu từ bàn phím thông qua console  Sử dụng class JOptionPane nhập dữ liệu từ bàn phím thông qua GUI (Graphic User Interface) Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  3. Sử dụng BufferedReader  Class BufferedReader trong Package java.io;  Các bước nhập dữ liệu:  Thêm lệnh vào đầu chương trình:  import java.io.*;  Thêm lệnh:  BufferedReader dataIn = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );  Khai báo biến kiểu String chứa tạm dữ liệu nhập:  String temp = dataIn.readLine(); Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  4. Ví dụ import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; Import java.io.* import java.io.IOException; public class GetInputFromKeyboard { public static void main( String[] args ){ BufferedReader dataIn = new BufferedReader(new InputStreamReader( System.in) ); String name = ""; System.out.print("Nhập tên:"); name = dataIn.readLine(); System.out.println("Xin chào " + name ); } Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  5. Sử dụng Scanner  Class Scanner trong Package java.util;  Các bước nhập dữ liệu:  Thêm lệnh vào đầu chương trình:  import java.util.*;  Thêm lệnh:  Scanner datain=new Scanner(System.in);  Khai báo biến kiểu String chứa tạm dữ liệu nhập:  String temp=datain.nextLine(); Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  6. Ví dụ import java.util.Scanner; public class GetInputFromKeyboard { Import java.util.* public static void main( String[] args ){ Scanner dataIn = new Scanner(System.in) ); String name = ""; System.out.print("Nhập tên:"); name = dataIn.nextLine(); System.out.println("Xin chào " + name ); } Chuyen doi kieu khi dung Scanner Khi dung Scanner nen chuyen sang text Int i=Interger.pasrseInt(chuoi); String s=Interger.toString(so); Double d=Double.passeDouble(chuoi); String s=Double.toString(so); Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  7. Sử dụng JOptionPane  Class JOptionPane trong Package javax.Swing;  Các bước nhập dữ liệu:  Thêm lệnh vào đầu chương trình:  import java.swing.*;  Thêm lệnh:  name=JOptionPane.showInputDialog(“Nhap ten"); Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  8. Ví dụ import javax.swing.JOptionPane; public class GetInputFromKeyboard { Import javax.swing.* public static void main( String[] args ){ String name = ""; name=JOptionPane.showInputDialog(“Nhap ten"); String msg = "Hello " + name ; JOptionPane.showMessageDialog(null, msg); }} Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin
  9. Chuyển đổi kiểu  Chuỗi sang số:  Số nguyên: Integer.parseInt(String a);  String a=“123”;  int dataint=Integer.parseInt(a);  Số thực:  String a=“123”;  double dataint=Double.parseDouble(a);  Số sang chuỗi:  String s=Integer.toString(int i);  String s=Double.toString(double i); Trường Đại học Công nghệ Sài gòn HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Khoa Công nghệ Thông tin

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản