Công nghệ vi sinh vật

Chia sẻ: ntgioi120405

Công nghệ sinh học là các quá trình sản xuất ở quy mô công nghiệp có sự tham gia của các tác nhân sinh học ( ở mức độ cơ thể, tế bào hoặc dưới tế bào)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản