CÔNG NGHIỆP - Tiết 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
45
lượt xem
6
download

CÔNG NGHIỆP - Tiết 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Chỉ được trên bản đồ sự phân bố một số ngành công nghiệp của nước ta. - Nêu được tình hình phân bố của một số ngành công nghiệp. - Xác định được trên BĐ vị trí các trung tâm CN lớn là Hà Nội, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu,… - Biết một số điều kiện để hình thành TT công nghiệp TP HCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÔNG NGHIỆP - Tiết 2

  1. Bài 13 CÔNG NGHI P(TT)
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Ch ư c trên b n s phân b m t s ngành công nghi p c a nư c ta. - Nêu ư c tình hình phân b c a m t s ngành công nghi p. - Xác nh ư c trên B v trí các trung tâm CN l n là Hà N i, TP HCM, Bà R a – Vũng Tàu,… - Bi t m t s i u ki n hình thành TT công nghi p TP HCM. II - DÙNG D Y H C - B n Kinh t VN. - Tranh nh v m t s ngành công nghi p. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - 3 HS tr l i 3 câu h i – SGK.
  3. 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Phân b các ngành công nghi p - HS tr l i và * Ho t ng 1 : làm vi c cá nhân, ch trên B . c p Bư c 1 : HS tr l i câu h i m c2 - HS làm PBT. - SGK Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch trên B treo tư ng nơi phân b c a m t - HS th o lu n. s ngành công nghi p. - HS tr l i và - GV k t lu n. ch B . * Ho t ng 2 : Làm vi c cá nhân - HS d a vào SGK và H3, s p x p - Vài HS c các ý c t a v i các ý c t B sao cho úng (PBT – SGV/107) 2 – Các trung tâm CN l n c a
  4. nư c ta * Ho t ng 3: Làm vi c theo nhóm ho c c p Bư c 1 : HS trong nhóm làm các BT m c 4 – SGK. Bư c 2 : HS trình bày k t qu , ch trên b n các TT công nghi p l n nư c ta. - GV k t lu n như SGV/107,108. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - Nêu m t s i u ki n hình thành TT công nghi p TP HCM? - V nhà h c bài và c trư c bài 14/96. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản