Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu eở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
3
download

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu eở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): chưa quy định Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu eở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  1. Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu eở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Nội vụ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cơ quan phối hợp (nếu có): chưa quy định Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức tôn giáo gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ 2. Sở Nội vụ kiểm tra, tiếp nhận, xử lý hồ sơ 3. Tổ chức tôn giáo nhận kết quả từ Sở Nội vụ Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo, trong đó nêu rõ tên tổ chức đề 1. nghị công nhận, số lượng tín đồ, phạm vi hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị, trụ sở chính của tổ chức 2. Giáo lý, giáo luật của tổ chức; Hiến chương, điều lệ của tổ chức Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm 3. quyền cấp
  3. Thành phần hồ sơ Văn bản của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo cấp tỉnh nơi đặt trụ sở 4. chính của tổ chức xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định Số bộ hồ sơ: chưa quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, Pháp lệnh về tín 1. có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần ngưỡng, tôn... phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc; - Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, Pháp lệnh về tín 2. đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không ngưỡng, tôn... trái với quy định của pháp luật 3. - Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn Pháp lệnh về tín
  4. Nội dung Văn bản qui định giáo ổn định ngưỡng, tôn... Pháp lệnh về tín 4. - Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp; ngưỡng, tôn... - Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn Pháp lệnh về tín 5. giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công ngưỡng, tôn... nhận.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản