Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THPT

Chia sẻ: bebacntt81

Phát bi ểu được quy luật phát triển tâm lí ở lứa tuổi HSTH -Kể được các nguyên tắc, quy trình chung và những điều kiện cần thiết trong việc tổ chức tìm hiểu tâm lí học sinh -Sử dụng được một số phương pháp ,kĩ thuật đơn giản, ứng dụng vào tìm hiểu học sinh và bước đầu tự đưa ra được cách thức riêng, phù hợp -Có thái độ khách quan, khoa học ,thận trọng đối với việc tìm hiểu ,đánh giá tâm lí học sinh và có ý thức tự rèn luyện thường xuyên...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản