Công tác KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Chia sẻ: nguyenkhanhub

Trung tâm y tế huyện vừa tổ chức lớp tập huấn công tác “Kiểm soát nhiễm khuẩn” cho nhân viên các khoa, phòng và nhân viên y tế tuyến cơ sở. Trong thời gian 05 ngày, lớp tập huấn đã được tìm hiểu về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế, hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn và điều kiện thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, các đường lây truyền bệnh và biện pháp phòng ngừa; Phòng lây nhiễm trong tiêm và xử lí phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể, vật sắc...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản