Công tác văn thư và công tác lưu trữ

Chia sẻ: tieuboingoan

Công tác văn thư là tất cả các công việc có liên quan đến công văn giấy tờ, bắt đầu từ khi thảo văn bản (đối với công văn đi) hoặc từ khi tiếp nhận (đối với công văn đến) đến khi giải quyết xong công việc, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản