CÔNG THỨC & BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Chia sẻ: thienminhquang

Công thức và bài tập trắc nghiệm các chương vật lý lớp 12 và ôn luyện thi đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÔNG THỨC & BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LUYỆN THI ĐẠI HỌC

Tài liệu ôn thi cấp tốc TN THPT 2009 – 2010 Dành cho học sinh khối 12
CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ HỌC.(7)
A. ÔN LÝ THUYẾT :
I. ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ
1.Phương trình dao động : x = Acos(ω t + ϕ )
2. Các đại lượng đặc trưng của dao động điều hòa
+ Li độ x: là độ lệch của vật khỏi vị trí cân bằng
+ Biên độ A : là giá trị cực đại của li độ, luôn dương
+ Pha ban đầu ϕ : xác định li độ x tại thời điểm ban đầu t = 0
+ Pha của dao động (ω t + ϕ ): xác định li độ x của dao động tại thời điểm t .

+ Tần số góc ω : là tốc độ biến đổi góc pha. ω = = 2π f. Đơn vị: rad/s
T
Biên độ và pha ban đầu có những giá trị khác nhau , tùy thuộc vào cách kích thích dao động.
Tần số góc có giá trị xác định(không đổi) đối với hệ vật đã cho
3. Liên hệ giữa chu và tần số của dao động điều hoà

+ Chu kỳ T: là khoảng thời gian thực hiện dao động toàn phần. T = . Đơn vị: giây (s).
ω
ω
1
+ Tần số f: f = số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị: hec (Hz).
=

T
4. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà
+ Phương trình li độ : x = Acos(ω t + ϕ )
π
+ Phương trình vận tốc: v = x'(t) = - ω Asin(ω t + ϕ ) = ω Acos(ω t + ϕ + ).
2
+ Phương trình gia tốc: a = v’=x''(t) = - ω Acos(ω t + ϕ ) = - ω x = ω Acos(ω t + ϕ +π )
2 2 2

Nhận xét :
- Vận tốc biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng nhanh pha hơn li độ một góc π /2.
Vận tốc đạt giá trị cực đại vmax = ω A khi vật đi qua vị trí cân bằng (x = 0).
Vận tốc bằng 0 khi vật đi qua vị trí biên (x= ± A).
- Gia tốc biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ, luôn trái dấu với li độ
và hướng về vị trí cân bằng
Gia tốc đạt giá trị cực đại amax = ω 2A khi vật đi qua các vị trí biên (x = ± A).
Gia tốc a = 0 và hợp lực F = 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng (x = 0).
5./Biên độ dao động và chiều dài quỹ đạo của dao động điều hòa
v2
a. / Công thức độc lập với thời gian: A2  = x2   +  2 .
ω
b./ Chiều dài quỹ đạo: l = PP’ = 2A .
c./ Thời gian vật đi được quãng đường s:
- Trong 1 chu kì T → vật đi được s = 4A.
- Trong ½ chu kì T → vật đi được s = 2A.
- Trong ¼ chu kì T → vật đi được s = A.
6./Tính chất của lực hồi phục(lực kéo về) :
- tỉ lệ với độ dời tính từ vị trí cân bằng.
- luôn luôn hướng về vị trí cân bằng nên gọi là lực hồi phục.
- Tại vị trí biên Lực hồi phục đạt giá trị cực đại Fmax = kA .
- Tại VTCB Lực hồi phục có giá trị cực tiểu Fmin = 0 .

Tổ Lý – Hóa – KT - Trang 3 -
Tài liệu ôn thi cấp tốc TN THPT 2009 – 2010 Dành cho học sinh khối 12
Điền các thông số thích hợp vào bảng sau đây : ( khảo sát chuyển động của con lắc lò xo ngang)
Tại P’ Từ P’ đến O Tại VTCB O Từ O đến P Tạ i P
Li đ ộ
Vận tốc
Gia tốc
Lực đàn hồi

P’ 0 P
• •

VTCB

II. CON LẮC LÒ XO – CON LẮC ĐƠN:

Con lắc lò xo Con lắc đơn

Cấu trúc Vật (m) gắn vào lò xo (k ) Vật (m) treo vào sợi dây (l)

Vị trí - Lò xo không dãn (nằm ngang) Dây treo thẳng đứng
cân
- Lò xo dãn ∆ l0= mg/k ( thẳng
bằng
đứng)
g
Trọng lực của hòn bi : F = Pt= - m s ; s : li độ
Lực tác Lực phục hồi của lò xo có giá trị l
dụng cong
F = - kx ; x : li độ (nằm ngang)
Lực căng của dây treo τ α = mg(3cosα - 2cosα0)
F = k.∆ l ( lò xo thẳng đứng)

Pt động x ‘‘ +ω 2 x =0 s ‘‘ +ω 2 s =0
lực học

g
Tầ n s ố
k ω=
ω=
góc
l
m
α = αocos(ω t + ϕ ) α 0
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản