Công thức kinh tế vĩ mô

Chia sẻ: vn_thanks

Khi sản lượng thực tế (Yt) thấp hơn sản lượng tiềm năng( Yp) 2% thì thất nghiệp sẽ tăng thêm 2%.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản