CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Chia sẻ: yesno123

HS nhớ biệt thức  =b2-4ac và nhớ kỹ các điều kiện của  để pt bậc hai một ẩn vô nghiệm ,có nghiệm kép ,có 2 nghiệm phân biệt . -HS nhớ và vận dụng được công thức nghiệm tổng quát của pt bậc hai vào giải pt (lưu ý khi a,c trái dấu pt có 2 nghiệm phân biệt )

Nội dung Text: CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I-MỤC TIÊU :


-HS nhớ biệt thức  =b2-4ac và nhớ kỹ các điều kiện của  để pt bậc hai một ẩn vô

nghiệm ,có nghiệm kép ,có 2 nghiệm phân biệt .


-HS nhớ và vận dụng được công thức nghiệm tổng quát của pt bậc hai vào giải pt (lưu ý

khi a,c trái dấu pt có 2 nghiệm phân biệt )


II-CHUẨN BỊ :


-GV: Bảng ghi các bước biến đổi của pt tổng quát ,ghi dđ¸p án của ?1 và ph ần kết luận

chung


-HS : Bảng nhóm ,máy tính bỏ túi


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : Kiểm tra sĩ số HS


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HSHS1 : Giải ph ương trình HS vừa trình bày vừa giải thích :
3x2 -12 x +1 =0 -Chuyển 1 sang vế phải : 3x2 -12x =-1


-GV cho HS trình bày ghi ở cột -Chia 2 vế cho 3 : x2 -4x=-1/3

2 b ảng
-Tách 4x thành 2.x.2 và thêm vào hai vế cùng một số

* GV gọi HS đúng tại chỗ nhận để vế trái viết thành một bình phương

xét bài của bạn và cho điểm
11
x2-2.x.2 +4=4-1/3 (x-2)2=11/3 => x-2 = 
3
-GV giữ bài trên bảng để giảng

bài mới
6  33 6  33
x1  ; x2 
3 3Hoạt động 2: Công thức nghiệm Hoạt động của HS Ghi bảngỞ b ài trước ta đã biết cach giải một pt 1) Công thức nghiệm

bậc 2 .bài này ta sẽ xét xem khi nào pt
-HS nghe GV giới Pt: ax2+bx+c=0
có nghiệm ,cô nghiệm,tìm công thức
thiệu
( a khác 0)
nghiệm


 =b2-4ac
GV trình bà y b ảng ở cột 3 ( tương ừng

-HS thực hiện theo
với bài HS làm ở cột 2)
* Nếu  >0 thì pt có 2
hướng dẫn của GV
2
nghiệm phân biệt :
-Cho pt ax +bx+c=0 (a khác 0)

* ax2+b.x =-c
-Biến đổi pt sao cho vế trái thành bình b 
x1 
2a
* x2+b/a x =-c/a
phương 1 biểu thức ,VP là hằng số b 
x2 
2a
* x2+2.b/2a .x +(b/2a)2
-Yêu cầu HS thực hiện từng bước
*Nếu  =0 thì pt có
=(b/2a)2-c/a
* chuyển hạng tử tự do -> vế phải *Với
(x+b/2a)2 =b2-4ac/ 4a2
a khác 0 nên chia 2 vế cho a nghiệm kép


Tách bx và thêm vào 2 vế một lượng để * (x+b/2a)2=  /4a2 (2) b
x1  x 2  
2a
vế trái là một bình phương
* HS hoạt động nhóm
*Nếu  0pt (1) có 2

nghiệm
- GV : vế trái là m ột số không âm ,vế

phải có mẫu dương ,còn tứ là  có thể Nếu  =0 => pt (1) có

âm,dương ,bằng 0 .Vậy nghiệm của pt nghiệm kép

phụ thuộc 
Nếu  pt vô

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để nghiệm

ch ỉ ra sự phụ thuộc đó làm ?1; ?2
Ví VP của (2)là số âm

- GV gọi đại diện một nhóm trình bày ,VT không âm

và sữa bài
-HS đọc to ,rõ ph ần

-GV yêu cầu giải thích vì sao vô kết luận chung

nghiệm


-GV cho HS nh ận xét rồi đưa ph ần kết

luận chung lên bảng phụHoạt động 3: Ap dụng Hoạt động của HS Ghi Bảng- GV và HS cùng làm VD ở SGK 2 ) Ap dụng :
VD: Giải pt 3x2 +5x-1=0 -HS nêu a=3; b=5 VD giải pt:

;c=-1
3 x2 +5x-1=0
-Hãy xác đ ịnh hệ số a;b;c ?
2
 = b -4ac =
-Hãy tính  ? a=3; b=5 ;c=-1

-Thực hiện các
 = b2-4ac =25 -4.3.(-1)
Vậy để giải pt bậc 2 theo công thức
bươc
nghiệm ta thực hiện theo các bước
=25+12=37>0 nên pt có 2
+ xác định hệ số
nào
n ghiệm phân biệt
a;b;c
-Gv có thể giải mọi pt bậc 2 theo
 5  37  5  37
x1  ; x2 
công thức nghiệm ,nhưng với pt bậc +Tính  6 6

2 khuyết ta nên gải theo cách đ ưa
nghiệm
+ Tính  Giải pt:5x2-x-4=0
về pt tích hoặc chuyển vế giải
thức
theo công
a=5; b=-1; c=-4
-Gv yêu cầu HS làm ?3 theo cá nếu  >=0

nhân  =b2-4ac =(-1)2-4.5.(-4)
Kết luận pt vô
=81>0 => pt có 2 nghiệm
-Gọi 3 HS lên bảng làm 3 câu nghiệm khi  pt có

nghiệm thì ta có thể chọn cách làm của bạn n ghiệm kép là: x1=x2=1/2
nhanh hơn đối với một số pt có
Nếu a;c trái dấu thì  Giải pt: -3x2+x -5=0
dạng hằng đẳng thức
tích ac -
? Vì sao pt có a;c trái d ấu luôn có 2 4ac>0 a=-3 ;b=1 ;c= -5

nghiệm phân biệt
Vậy  =b2-4ac >0  =b2-4ac =1-60 =-59

Lưu ý khi h ệ số apt có 2 nghiệm p t vô nghiệm

của pt với (-1) thì việc giải thuận lợi pb

hơnHoạt động 4: Dặn dò


-Học thuộc kết luận chung về công thức nghiệm của pt bậc 2


-Làm bài tập 15; 16 SGK /45


-Đọc phần có thể em chưa biết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản