CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

Chia sẻ: yesno123

HS thấy được lợi ích của công thức nghiệm thu gọn -HS biết tìm b’ và biết tìm nghiệm theo công thức nghiệm thu gọn -HS nhớ và vận dụng tốt công thức nghiệm thu gọn .

Nội dung Text: CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN

CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN
I-MỤC TIÊU :


- HS thấy được lợi ích của công thức nghiệm thu gọn


-HS biết tìm b’ và biết tìm nghiệm theo công thức nghiệm thu gọn


-HS nhớ và vận dụng tốt công thức nghiệm thu gọn .


II-CHUẨN BỊ :


-GV: b ảng phụ viết sẵn công thức nghiệm của pt bậc hai .


-Máy tính bỏ túi , phiếu học tập


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra b ài cũ


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:Kiểm ta bài cũ Hoạt động của HS
-GV nêu yêu cầu kiểm tra -Hai HS đồng thời lên bảng


trình *HS1: 3x2 +8x +4 =0
*HS1:Giải phương

bằng công thức nghiệm :
  b 2  4 ac =16>0 => pt có hai nghiệm phân biệt

3x2 +8x +4 =0
x1=-2/3 ; x2=-2

*HS2: Hãy giải phương trình
*HS2: 3 x 2  4 6 x  4  0
sau bằng cách dùng công

thức nghiệm   b 2  4 ac = 144>0 => pt có 2 nghiệm phân biệt


3x 2  4 6 x  4  0 2 66 2 6 6
x1  ; x2 
3 3Hoạt động 2: Công thức nghiệm Hoat động của HS Ghi bảng

thu gọnGV đ ặt vấn đề :Đối với pt  =b2-4ac= 1 ) Công thức nghiệm thu gọn

ax2+bx+c=0 (a khác 0) trong nhiều
=(2b’)2-4ac ax2+bx+c=0 (a khác 0)
trường hợp nếu đặt b=2b’ rồi áp

dụng công thức nghiệm thu gọn thì =4(b’-ac) b =2b’

việc giải pt sẽ đơgiản h ơn
 ’=b’2-ac

Bây giờ ta sẽ xây dựng công thức
hoạt động *nếu  ’> 0 =>pt có 2 nghiệm
HS
nghiệm thu gọn
phân biệt
nhóm trong 3phút

GV :Cho pt
Điền vào chỗ …  b' '
x1; 2 
a
ax2+bx+c=0 (a khác 0) hãy tính đ ể được kết quả
biệt số  theo b’ ta đặt b’2-ac=  ’ đúng *nếu  ’=0=> pt có nghiệm

hãy tìm nghiệm của pt  b'
kép x1  x2 
-HS so sánh a

HS hoạt động nhóm trên phiều học
 có hệ số 4 ở 4ac Nếu  ’ pt vô nghiệm
tập bằng cach điền vào chỗ trống

Công thức nghiệm
-GV đưa bài củamột nhóm lên và
tổng quát mẫu là
sữa bài
2 a còn công thức

-Gv đưa lên màn h ình hai bản n ghiệm thu gọn có

công thức nghiệm ,yêu cầu HS so m ẫu là a

sánh để ghi nhớ
 và  ’luôn cùng

-GV lưu ý số nghiệm của pt không d ấu

đổi dù xét  hay  ’Hoạt động 3: Ap dụng Hoạt động của HS Ghi bảng-GV cho HS làm việc cá nhân HS làm ?2 SGK ?2 :giải pt:

bài ?2 SGK/48
5 x2+4x -1=0

Giải pt : 5x2+4x -1=0
a=5; b’=2; c=-1

Bằng cách điền vào chỗ trống
HS giải lại pt:  ’ =4+5=9 ; '  3
(Bảng phụ )

3x 2  4 6 x  4  0 P t có 2 nghiệm
-GV hư ớng dẫn HS giải lại pt

: Bằng công thứcnghiệm x1=1/5 ; x2 =-1

thu gọn
HS so sánh với cách * Giải pt : 3 x 2  4 6 x  4  0
3x 2  4 6 x  4  0

giải khi làm bài cũ
Bằng cách dùng công th ức A=3; b’=  2 6 ; c=-4

nghiệm thu gọn
2
 ’=b’ -ac =36>0

-Cho HSso sánh hai cách giải -HS làm ?3 .Hai HS
2 66
để thấy trong trường hợp n ày làm bài trên bảng x1,2 
3
dùng công thức nghiệm thu
HS dưới lớp làm việc
gọn thuận lợi hơn
cá nhân

-Gọi 2 HS lên bảng làm bài ?3
HS ta nên dùng công
Bài 18b SGK/49
-GV hỏi .Vậy khi nào ta nên thức nghiệm thu gọn

dùng công thức nghiệm thu khi pt bậc hai có hệ số
2x  2  1  x 1x 1
2


b chẵn hoặc là bội chẵn  3x2  4 2x  2  0
gọn

của một căn,một biểu a  3; b'  2 2; c  2
'  8  6  2  0  '  2
GV và HS làm bài tập18b
thức 2
2N0 : x1  2  1,41; x2   0,47
/SGK /49 2
3)Hoạt động 3: Dặn dò


-Học thuộc 2 công thức nghiệm để giải pt bậc hai


-BVN: 17;18;19 SGK/49 +27;30 SBT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản