CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

Chia sẻ: ngochoangbinhchau

Tài liệu tham khảo công thức pha chế một số loại cocktail.

Nội dung Text: CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

NG/LIỆ PHƯƠN TRANG
STT TÊN ml
COOKT U&LIỀU G PHÁP TRÍ
AIL LƯỢNG
Cho vào 1 ống hút
1 1/3 ml
thứ tự ngắn
Khuluá
vào ly
1/3
cherry.T
Bailey
ạo thành
1/3
3 tầng
Cointreua
(Grand
B52 Maniere)
Cho vào 1 ống hút
2 1/3
thứ tự ngắn
Khuluá
vào ly
1/3
cherry.T
Bailey
ạo thành
1/3 Gin
3 tầng
(Tequyla)
B53
1 miếng
3 40 Vodka Vào
Shake,ly chanh
BLUE 10Blue
cocktail
LAGOO Curacao
N 10 Chanh
1 miếng
4 30 Vodka Vào
Shake,ly chanh
15
cocktail
KAMIK Triplesec
AZE 10 Chanh
2 ống hút
5 35 Vodka Vào
Shake,ly 1 Cherry
15
poco đỏ+dù
Apricot
brandy
1 miếng
SÀI 10Blue
thơm
GÒN Cucacao
BEAUT 15 Chanh
Y 120 thơm
1 miếng
6 40 Vào
Tequyla Shake,ly chanh

MAGAR
ITA
1 miếng
6
Shake,ly chanh
Magarita
20
MAGAR Cointreau có viền
ITA 10 Chanh muối
7 40 Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
Tequyla
Magarita
20
BLUE Cointreau có viền
MAGAR 10Blue đường
ITA Curacao
8 30 Gin Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
15
cocktail
Triplesec
có viền
(Cointrea
đường
u)
10
PINK Grenadin
LADY e
1 miếng
9 30 Gin Vào
Shake,ly chanh
15
cocktail
Triplesec
(Cointrea
WHITE u
LADY 10 Chanh
10 40 Gin Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
cocktail 1 lát cam
20
Apricot
PARADI brandy
SE 10 Cam
11 40 Vodka Vào ly 1 cây
khuấy
OLD
FASHIO
BLACK N có đá
RUSSIA 20 Khuấy
N đều
Khuluá
12 60 Vào ly 1 lát cam
HI-BALL
Tequyla
có đá
120 Cam 1 cây
khuấy
2 ống hút
02
Grenadin
TEQUYL e(vọt)
A
2 ống hút
50 Sữa
13 Vào
tươi Shake,ly
50 Thơm poco 1 Cherry
đỏ+dù
COPAC
ABANA
13 Vào
Shake,ly
poco

1 miếng
20
thơm
Coconut
Cream
20 Mật
COPAC ong
ABANA 10 Chanh
80 Thơm
14 Vào 1 lát cam
Shake,ly 1 cherry
80 Sữa
poco
tươi
2 ống hú
10
Grenadin
e
10 Sugar
ALICE syrup


NG/LIỆ PHƯƠN TRANG
STT TÊN ml
COOKT U&LIỀU G PHÁP TRÍ
AIL LƯỢNG
2 ống hút
15 10 Chanh Vào
Blender
50 Thơm 1 Cherry
àly HI- +dù
ball 1 miếng
50 Cam
thơm
1 Trái
chuối
PASSIO 3 Muổng
N đường
Vào 1 miếng
16 30 Gin
Shake,ly chanh
cocktail 1 Cherry
20
đỏ
Apricot
MOULIN brandy
ROUGE 10 Chanh
17 30 Bailey Vào 1 Cherry
Shake,ly xanh
30 Crème
cocktail
green
SNAKE
IN THE 10 Cream
GRASS
18 30 Gin Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
30
cocktail
Apricot
brandy
SWEET 10 Cream
GIRL
19 40 Rhum Vào máy 1 Cherry
xayà đỏ

BANAN
E
DAIQUI
DI
19

ly HI- 1 ống hút
10Crème
BANAN Banane ball
E 1 miếng
1 Trái
DAIQUI chuối chuối
DI 10 Chanh
20 20 Crème Vào máy 1 Cherry
xayà đỏ
Banane

ly HI- 1 ống hút
20 Bailey
ball
1 miếng
1/2 Trái
IRISH chuối chuối
BANAN 20 Cream
E
21 30 Rhum Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
20 Crème
cocktail
Banane

0.5
Grenadin
e
BANAN 10 Cream
E COW
22 30 Rhum Vào 1 Cherry
Shake,ly xanh
cocktail 1 miếng
20 Crème
menthe chanh
greer

10 Chanh
CONTIN 10 Sugar
ENTAL syrup
Vào thứ
23 40 1 Cherry
KING Khuluá tự không đỏ
ALFONS 30 Cream trộn lẫn
O nhau
1 miếng
24 40Tequyl Vào
thơm 2
a Shake,ly
lá thơm
cocktail
1 Cherry
0.5
đỏ
Grenadin
e
MEXICA 20 Thơm
NA 10 Chanh
25 30 Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
Whisky(
mỹ) cocktail


WHISKY
SOUR
25 Vào
Shake,ly
cocktail
1 miếng
10 Chanh
chanh
WHISKY 10 Sugar
SOUR syrup
26 30 Vào 1 Cherry
Shake,ly đỏ
Brandy
cocktail 1 miếng
chanh
30
SIDE Cointreau
CAR 10 Chanh
27 30Tequil Vao ly
a ROCK
TEQUIL Seven đậy
A POP up(lạnh) coaster
Vào máy 1 miếng
28 40 Vodka
xayà chanh
Nước ly HI- 1 ống hút
bưởi ép ball
SALTY Có viền
DOG đường
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản