CÔNG THỨC TÍCH PHÂN

Chia sẻ: weattseat

Tài liệu tham khảo về các công thức tích phân

Nội dung Text: CÔNG THỨC TÍCH PHÂN

CÔNG THỨC TÍCH PHÂN

1) ∫ k .dx = k.x + C
x n +1
∫ x dx = +C
n
2)
n +1

1 1
3) ∫x 2
dx = −
x
+C
1
4) ∫ x dx = ln x + C
1 1
5) ∫ (ax + b) n
dx = −
a (n − 1)(ax + b) n −1
+C;

1 1
6) ∫ dx = ln ax + b + C
(ax + b) a

7) ∫ sin x.dx = − cos x + C
8) ∫ cos x.dx = sin x + C
1
9) ∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + C
1
10) ∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + C
1
11)
x∫ cos 2
dx = ∫ (1 +tg 2 x ).dx = tgx + C
1
(
12) ∫ 2 dx = ∫ 1 + cot g x dx = − cot gx + C
sin x
2
)
1 1
13) ∫ cos
(ax + b)
dx = tg (ax + b) + C
2
a
1 1
14) ∫ 2 dx = − cot g (ax + b) + C
sin (ax + b) a


∫e dx = e x + C
x
15)

∫e
−x
16) dx = −e x + C

1 ( ax +b )
∫e
( ax + b )
17) dx = e +C
a
1 (ax + b) n +1
∫ (ax + b) .dx = + C (n ≠ 1)
n
18) .
a n +1
ax
19) ∫ a x dx = +C
ln a
1
20) ∫ 2 dx = arctgx + C
x +1

1 1 x −1
21)
−1 ∫x
dx = ln
2 x +1
2
+C

1 1 x
22) ∫ 2 dx = arctg + C
x +a 2
a a

1 1 x−a
23) ∫x 2
−a 2
dx = ln
2a x + a
+C

1
24) ∫ 1− x2
dx = arcsin x + C


1 x
25) ∫ a −x 2 2
dx = arcsin
a
+C

1
26) ∫ x ±1
2
dx = ln x + x 2 ± 1 + C


1
27) ∫ x ±a
2 2
dx = ln x + x 2 ± a 2 + C

x a2 x
28) ∫ a 2 − x 2 dx =
2
a2 − x2 +
2
arcsin + C
a

x 2 a2
29) ∫ x 2 ± a 2 dx =
2
x ± a2 ±
2
ln x + x 2 ± a 2 + C
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản