CÔNG THỨC TÍNH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Chia sẻ: ncq_dhnh

Các chỉ số quan trọng: 1. EPS (Earning per share/ Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) 2. P/E ( Hệ số giá trên thu nhập ) = Giá Hiện Tại / EPS 3. Vốn thị trường (Market capital) = Giá Hiện Tại x Khối Lượng Niêm Yết 4. Cổ phiếu lưu hành = Khối Lượng Niêm Yết – Cổ Phiếu Quỹ 5. Tổng khối lượng cổ phiếu = Khối Lượng Niêm Yết + Khối Lượng Chưa Niêm Yết 6. Giá sổ sách (Book value) = Vốn Chủ Sở Hữu / Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu 7. P/B (Tỷ lệ giá thị trường so với giá sổ sách)...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản