CÔNG THỨC TÍNH NHANH MÔN VẬT LÝ 12

Chia sẻ: dong_raper

Tài liệu tham khảo công thức tính nhanh môn vật lý 12

Nội dung Text: CÔNG THỨC TÍNH NHANH MÔN VẬT LÝ 12

 

  1. Công thức tính nhanh vật lí 1. Vận tốc con lắc đơn được xác đinh bằng công thức: 2. Lực căng dây treo của con lắc đơn có m ,chiều dài l ,dao động với biên độ khi đi qua li độ góc a: 3. + Lò xo nối tiếp có và + Lò xo có và . 4. Năng lượng con lắc đơn: 5. Xe lên dốc nghiêng ,có góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng: . 6. Sóng cơ học: + Cả 2 đầu dây là bụng sóng hoặc là nút: + 2 đầu 1 đầu là bụng và 1 đầu là nút hoặc ngược lại: 7. Phương trình giao thoa tổng hợp tại điểm M : . 8. Sóng phản xạ: . 9. Sóng dừng : .
  2. 10. Con lắc đơn : + Điện trường nằm ngang . + Điện trường hướng lên : . + Điện trường hướng xuống : . + Thang máy đi lên nhanh dần đều . + Thang máy đi lên chậm dần đều . + Con lắc đặt trong không khí: . + Xe chuyển động theo phương ngang: . + Con lắc đơn có với bị mắc đinh : . Thì : . VD1: Cho 2 lò xo giống nhau có cùng độ cứng k = 10N/m.Ghép hai lò xo song song nhau rồi treo 1 vật nặng có m = 200g.Lấy = 10. Tính chu kì dao động của hệ lò xo . ĐS : s Giải: Độ cứng tương đương khi 2 lò xo k giống nhau ghép song song: VD2: Cho 2 lò xo giống nhau có cùng độ cứng k = 30N/m.Ghép hai lò xo song song nhau rồi treo 1 vật nặng có m =150g.Lấy = 10. Tính chu kì dao động của hệ lò xo ? .ĐS s Giải: Độ cứng tương đương khi 2 lò xo k giống nhau ghép nối tiếp:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản