Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Công thức tính nhanh số đồng phân hữu cơ

Chia sẻ: | Ngày: pdf 1 p | 263

1
1.096
views

Đây là chỉ sự tổng hợp lại những công thức dùng trong việc tính nhanh số đồng phân của một hợp chất hữu cơ.Rất phù hợp cho việc làm nhanh bài tập trắc nghiệm hóa học ………………………………………………………………………………………………………

Công thức tính nhanh số đồng phân hữu cơ
Nội dung Text

  1. CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN 1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O: Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6) Công thức: 2) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO: Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7) Công thức: 3) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2: n-3 Công thức: Số axit CnH2nO2 = 2 (n<7) 4) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2: Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5) Công thức: 5) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N: Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5) Công thức: 6) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo: n2(n+1) Công thức: Số trieste = 2 7) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O: Công thức: (n-1)(n-2) Số ete CnH2n+2O = (2<n<5) 2 8) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO: Công thức: (n-2)(n-3) Số ete CnH2nO = (3<n<7) 2 Trên đây chỉ là một vài công thức thường gặp trong các kì thi tuyển sinh. Hy vọng các bạn sẽ biết cách sử dụng hợp lí để làm tốt bài thi tuyển sinh của mình Convert by TVDT
Đồng bộ tài khoản