Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12

Chia sẻ: vantien2268

Nếu nắm vững công thức bạn sẽ có khả năng đạt được điểm cao trong các môn học. Và môn Địa Lý cũng không phải là ngoại trừ. Sau đây mời các bạn tham khảo Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12. Với tài liệu này, hi vọng bạn sẽ thành công trong kì thi đại học và cao đẳng sắp tới.

Nội dung Text: Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12

Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( 2009-2010 )MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH THƯỜNG GẶP
Thành phần A
x 100
Tỉ trọng của thành phần A (%) =
Tổng thể

S2
• Tính bán kính ( R):
R2 = R1 √ S1Gs
• Tính tốc độ tăng trưởng : Tt (%) = x 100
(Năm sau so với năm gốc) Gg


• Tính tốc độ tăng trưởng liên hoàn: Gs
Tt (%) = x 100
(Năm sau so với năm trước) Gt

• Tỉ suất gia tăng tự nhiên (%) = Tỉ suất sinh thô (‰) – tỉ suất tử thô (‰)
(chú ý sau khi tính xong cần chuyển về đơn vị %)
• Tính tỉ suất gia tăng cơ giới của dân số:
Tỉ suất gia tăng cơ giới (%) = Tỉ suất xuất cư – tỉ suất nhập cư

Sản lượng (tạ/ ha)
• Năng suất của một Năng suất =
loại cây trồng: Diện tích gieo trồng

• Sản lượng = Năng suất x Diện tích ( Tấn hoặc Nghìn tấn hoặc Triệu
tấ n )

Sản lượng LT (kg/ người)
• Bình quân LT: BQLT =
Số dân

Tổng GDP (hoặc GNP) (USD/ người) hoặc VND /người
Thu nhập BQ =
Số dân
• Tính giá trị xuất nhập khẩu (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu)
Tổng giá trị xuất nhập khẩu = giá trị Xkhẩu + giá trị Nkhẩu (vnd hoặc usd )
• Tính cán cân xuất nhập khẩu

Em l : buivant ienbmt@gmail . com- Website: http://www.violet.vn/vantien2268
ai
Page 1
Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( 2009-2010 )


Cán cân xuất nhập khẩu = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu (vnd hoặc
usd )

Giá trị xuất khẩu
x 100
Tỉ lệ xuất khẩu (%) =
Tổng giá trị xuất nhập khẩu

Giá trị nhập khẩu
x 100
Tỉ lệ nhập khẩu (%) =
Tổng giá trị xuất nhập khẩu


Tỉ lệ xuất khẩu Giá trị xuất khẩu
x 100
so với nhập khẩu (%) =
Giá trị nhập khẩu

• Mật độ dân số = Số dân / Diện tích ( người/km2)

• Bình quân diên tích đất trên người = diện tích/số dân x 1000 ( m2 / người)

• Độ che phủ rừng = Diện tích rừng / Diện tích đất tự nhiên x 100 ( % )

• Cự li vận chuyển trung bình = KLLC/KLVC x 1000 ( Km )

• Bình quân chi tiêu du lịch = Tổng tiền/tổng số khách DL ( vnd or
usd/người)

• Lưu ý: 1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg
1 ha = 10.000 m2
Các công thức tính Năng suất, bình quân lương thực cần
nhân(x) 1000 để đổi đơn vị tính trên Máy tính ra kết quả ( tạ/ha ) và
( kg/người )
• Cách làm bài:
-Viết công thức tính + đơn vị tính
- Tính ví dụ ( 1 thành phần hoặc 1 năm )
-Lập bảng mới (tên mới, đơn vị mới) và điền kết quả
Email: buivantienbmt@gmail.com- Website: http://www.violet.vn/vantien2268
Page 2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản