Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

6
2.698
lượt xem
360
download

Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu nắm vững công thức bạn sẽ có khả năng đạt được điểm cao trong các môn học. Và môn Địa Lý cũng không phải là ngoại trừ. Sau đây mời các bạn tham khảo Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12. Với tài liệu này, hi vọng bạn sẽ thành công trong kì thi đại học và cao đẳng sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công thức tính trong môn Địa lý lớp 12

  1. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( 2009-2010 ) MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH THƯỜNG GẶP Thành phần A x 100 Tỉ trọng của thành phần A (%) = Tổng thể S2 • Tính bán kính ( R): R2 = R1 √ S1 Gs • Tính tốc độ tăng trưởng : Tt (%) = x 100 (Năm sau so với năm gốc) Gg • Tính tốc độ tăng trưởng liên hoàn: Gs Tt (%) = x 100 (Năm sau so với năm trước) Gt • Tỉ suất gia tăng tự nhiên (%) = Tỉ suất sinh thô (‰) – tỉ suất tử thô (‰) (chú ý sau khi tính xong cần chuyển về đơn vị %) • Tính tỉ suất gia tăng cơ giới của dân số: Tỉ suất gia tăng cơ giới (%) = Tỉ suất xuất cư – tỉ suất nhập cư Sản lượng (tạ/ ha) • Năng suất của một Năng suất = loại cây trồng: Diện tích gieo trồng • Sản lượng = Năng suất x Diện tích ( Tấn hoặc Nghìn tấn hoặc Triệu tấ n ) Sản lượng LT (kg/ người) • Bình quân LT: BQLT = Số dân Tổng GDP (hoặc GNP) (USD/ người) hoặc VND /người Thu nhập BQ = Số dân • Tính giá trị xuất nhập khẩu (tổng kim ngạch xuất nhập khẩu) Tổng giá trị xuất nhập khẩu = giá trị Xkhẩu + giá trị Nkhẩu (vnd hoặc usd ) • Tính cán cân xuất nhập khẩu Em l : buivant ienbmt@gmail . com- Website: http://www.violet.vn/vantien2268 ai Page 1
  2. Tài l i ệu luyện thi TN 12-CĐ-ĐH ( 2009-2010 ) Cán cân xuất nhập khẩu = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu (vnd hoặc usd ) Giá trị xuất khẩu x 100 Tỉ lệ xuất khẩu (%) = Tổng giá trị xuất nhập khẩu Giá trị nhập khẩu x 100 Tỉ lệ nhập khẩu (%) = Tổng giá trị xuất nhập khẩu Tỉ lệ xuất khẩu Giá trị xuất khẩu x 100 so với nhập khẩu (%) = Giá trị nhập khẩu • Mật độ dân số = Số dân / Diện tích ( người/km2) • Bình quân diên tích đất trên người = diện tích/số dân x 1000 ( m2 / người) • Độ che phủ rừng = Diện tích rừng / Diện tích đất tự nhiên x 100 ( % ) • Cự li vận chuyển trung bình = KLLC/KLVC x 1000 ( Km ) • Bình quân chi tiêu du lịch = Tổng tiền/tổng số khách DL ( vnd or usd/người) • Lưu ý: 1 tấn = 10 tạ = 1.000 kg 1 ha = 10.000 m2 Các công thức tính Năng suất, bình quân lương thực cần nhân(x) 1000 để đổi đơn vị tính trên Máy tính ra kết quả ( tạ/ha ) và ( kg/người ) • Cách làm bài: -Viết công thức tính + đơn vị tính - Tính ví dụ ( 1 thành phần hoặc 1 năm ) -Lập bảng mới (tên mới, đơn vị mới) và điền kết quả Email: buivantienbmt@gmail.com- Website: http://www.violet.vn/vantien2268 Page 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản