Công tơ điện 1 pha

Chia sẻ: nguyenquanglap050391

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: - Nêu được công dụng của công tơ điện một pha - Trình bày được cấu tạo của công tơ điện một pha - Phân tích được nguyên lý làm việc của công tơ điện một pha - Kiểm tra được công tơ điện làm việc chính xác hay không chính xác - Phát triển lòng yêu nghề, say mê và sáng tạo trong học tập

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản