Công ty quản lý quỹ đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
933
lượt xem
385
download

Công ty quản lý quỹ đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu "Công ty quản lý quỹ đầu tư", tài liệu này sẽ giúp bạn nắm bắt khái niệm công ty quản lý quỹ, chức năng hoạt động của các công ty quản lý quỹ, quản lý quỹ đầu tư,... Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ty quản lý quỹ đầu tư

  1. Công ty quản lý quỹ đầu tư Khái niệm về công ty quản lý quỹ Công ty quản lý quỹ là một loại hình tổ chức trung gian tài chính, chuyên thành lập và quản lý các quỹ đầu tư, phục vụ nhu cầu đầu tư trung và dài hạn của công chúng. Theo thị trường chứng khoán Mỹ, Công ty quản lý quỹ là công ty chuyên trách thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư. Các quỹ đầu tư được tổ chức
  2. dưới dạng một công ty, phát hành cổ phần. Công ty đầu tư sử dụng nhà tư vấn đầu tư, hay người quản lý đầu tư để quyết định loại chứng khoán nào sẽ đưa vào danh mục đầu tư của quỹ. Người quản lý quỹ được toàn quyền quản lý danh mục đầu tư, mua bán chứng khoán phù hợp với các mục tiêu đầu tư của quỹ. Ở Việt Nam, công ty quản lý quỹ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và giám sát hoạt động. Chức năng hoạt động của các công ty quản lý quỹ Thực chất việc hoạt động của công ty quản lý quỹ là thực hiện các chức năng về quản lý vốn tài sản thông qua việc đầu tư theo danh mục đầu tư hiệu quả nhất làm gia tăng giá trị của quỹ đầu tư. Quản lý quỹ đầu tư: bao gồm các hoạt động như: huy động và quản lý vốn và tài sản; tập trung đầu tư theo danh mục đầu tư; hay quản lý đầu tư chuyên nghiệp. Các quỹ đầu tư được quản lý bởi các chuyên gia có kỹ năng, giàu kinh nghiệm được lựa chọn dựa vào tổng lợi nhuận họ làm ra. Tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính: bao gồm các hoạt động: thực hiện việc tư vấn đầu tư và tư vấn về quản trị cho các khách hàng; hỗ trợ khách hàng
  3. tối ưu hóa các khoản đầu tư thông qua các công cụ tài chính.; tối ưu hóa các nguồn vốn cho các nhà đầu tư. Nghiên cứu: Thông qua việc phân tích và đánh giá về thị trường, phân tích giá trị tài chính và giá trị đầu tư và hỗ trợ cho các hoạt động quản lý đầu tư và các tư vấn. Cơ chế giám sát của quỹ, công ty quản lý quỹ và các cơ quan chức năng Cơ quan quản lý chủ quan của công ty quản lý quỹ là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Bộ Tài Chính và Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam giám sát toàn bộ các hoạt động của công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư và các ngân hàng giám sát về mặt vĩ mô. Ngân hàng giám sát thực hiện việc bảo quản, lưu ký tài sản của quỹ đầu tư chứng khoán và giám sát công ty quản lý quỹ nhằm bảo vệ lợi ích của người đầu tư. Công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý quỹ việc đầu tư theo danh mục đầu tư được nêu trong cáo bạch của quỹ. Công ty kiểm toán: thực hiện việc kiểm tra, đánh giá khách quan và chính xác tình hình hoạt động của quỹ đầu tư, bảo đảm sự minh bạch.
Đồng bộ tài khoản