CÔNG ƯỚC LAHAY VỀ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: phuongthanh1

Công ước Lahay được ký kết ngày 6/11/1925, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/1928 và được sửa đổi bổ sung một số lần vảo năm 1934 tại Luân Đôn, năm 1960 tại Lahay, các văn kiện bổ sung Monaco (1961), Stockholm (1967). Tính đến ngày 01/01/1998 có 29 thành viên tham gia công ước .

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản