Công văn 04/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 04/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 04/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bù chi phí nhân công cho hợp đồng thi công xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 04/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 9 tháng 01 năm 2009 S : 04/BXD-KTXD V/v: Hư ng d n bù chi phí nhân công cho h p ñ ng thi công xây d ng công trình. Kính g i: T ng công ty CP ð u tư xây d ng và Thương m i Vi t Nam Tr l i văn b n s 1427/MC-QLKTCT ngày 24/12/2008 c a T ng công ty C ph n ð u tư xây d ng và Thương m i Vi t Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) ñ ngh hư ng d n bù giá nhân công cho h p ñ ng thi công xây d ng công trình, B Xây d ng có ý ki n như sau: Vi c ñi u ch nh d toán xây d ng công trình khi Nhà nư c thay ñ i ti n lương t i thi u th c hi n theo hư ng d n c a B Xây d ng. Theo ñó, các công trình, h ng m c công trình ñang thi công d dang có kh i lư ng xây d ng th c hi n trong kho ng th i gian ñư c ñi u ch nh theo .vn qui ñ nh c a B Xây d ng ñ u ñư c áp d ng ñi u ch nh d toán xây d ng công trình; Vi c ñi u ch nh giá h p ñ ng xây d ng th c hi n theo n i dung h p ñ ng ñã ký k t gi a các Bên. Vì v y ñ i v i trư ng h p nêu t i văn b n s 1427/MC-QLKTCT, T ng công ty C ph n ð u tư xây am d ng và Thương m i Vi t Nam cùng ch ñ u tư căn c vào phương pháp ñi u ch nh giá h p ñ ng ñã ñư c hai bên th ng nh t ho c v n d ng phương pháp ñi u ch nh b ng h s như tn hư ng d n t i các Thông tư c a B Xây d ng hư ng d n ñi u ch nh d toán xây d ng công ie trình khi nhà nư c thay ñ i ch ñ ti n lương ñ ñi u ch nh giá h p ñ ng cho phù h p. tV T ng công ty C ph n ð u tư xây d ng và Thương m i Vi t Nam (CONSTREXIM HOLDINGS) căn c ý ki n trên ñ t ch c th c hi n. ua .L ww TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG Như trên; Lưu: VP, V KTXD. T08. w Ph m Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản