Công văn 1031/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 1031/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1031/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với hàng bảo hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1031/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ---------------------- Số: 1031/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009 V/v miễn thuế đối với hàng bảo hành Kính gửi: Công ty IBM Việt Nam (Tầng 2, Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Trả lời công văn số 0809/IBM-XNK ngày 8 tháng 1 năm 2007 của Công ty IBM Việt Nam đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với các linh kiện tân trang phục vụ công tác bảo hành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ: - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; - Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ - Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp nhập khẩu linh kiện để phục vụ công tác bảo hành các máy móc, thiết bị không thuộc đối tượng được miễn thuế. Tổng cục thông báo để Công ty biết và thực hiện. Nơi nhận: TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK - Lưu VT, Vụ KTTT (3b) PHÓ VỤ TRƯỞNG Lưu Mạnh Tưởng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản