Công văn 104/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
126
lượt xem
11
download

Công văn 104/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 104/BXD-QLN của Bộ Xây dựng trả lời Công văn số 555/SXD-QLN ngày 30/6/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hỏi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng của tổ chức trong trường hợp nhà ở, công trình nằm trong khu vực quy hoạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 104/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 104/BXD-QLN ---------------------- V/v: Trả lời công văn số 555/SXD-QLN Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2009 ngày 30/6/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ Bộ Xây dựng nhận được công văn số 555/SXD-QLN ngày 30/6/2009 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hỏi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng của tổ chức trong trường hợp nhà ở, công trình nằm trong khu vực quy hoạch. Về vấn đề này, sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, pháp luật chưa có quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức đối với những trường hợp nhà ở, công trình xây dựng nằm trong khu vực quy hoạch. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận, trong đó có quy định giải quyết đối với các trường hợp nêu trên. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - Lưu: VP, QLN. VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản