Công văn 1252/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 1252/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1252/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định tư vấn dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động và dự án cảng container quốc tế Sài Gòn - SSA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1252/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1252/TTg-CN V/v chỉ định tư vấn dự án Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2007 cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động và dự án cảng container quốc tế Sài Gòn - SSA Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Xét đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (các văn bản số: 1099/CV- TGĐ ngày 09 tháng 8 năm 2007 và 1100/CV- TGĐ ngày 09 tháng 8 năm 2007) về việc cho phép chỉ định tư vấn thực hiện Dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động và Dự án cảng container quốc tế Sài Gòn- SSA, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, lập tổng dự toán; tư vấn giám sát thi công đối với dự án trung chuyển quốc tế Vân Phong - giai đoạn khởi động và thực hiện công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế chi tiết, lập hồ sơ mời thầu giám sát thi công, giám sát thi công và quản lý dự án đối với dự án cảng container quốc tế Sài Gòn - SSA. 2. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo lựa chọn tổ chức tư vấn chuyên ngành, có kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: KH & ĐT, TC, GTVT; (Đã ký) - Cục Hàng hải Việt Nam; - UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Bà Rịa- Vũng Tàu; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: KTTH, QHQT, TH, Website CP; - Lưu: VT, CN (5b). 23
Đồng bộ tài khoản