Công văn 13/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 13/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 13/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 178/SXD-CCQNĐ ngày 12/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 13/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------------- ð c l p - T do - H nh phúc ------------------ Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 S : 13/BXD-QLN V/v: Tr l i CV s 178/SXD-CCQNð ngày 12/01/2009 c a S Xây d ng thành ph HCM Kính g i: S Xây d ng thành ph H Chí Minh B Xây d ng nh n ñư c công văn s 178/SXD-CCQNð ngày 12/01/2009 c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh ñ xu t vi c ghi di n tích sàn căn h nhà chung cư trên gi y ch ng nh n quy n s h u nhà . V v n ñ này, B Xây d ng tr l i như sau: Hi n nay, B Xây d ng ñang nghiên c u so n th o Thông tư quy ñ nh m t s n i dung liên quan ñ n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , trong ñó có n i dung hư ng d n cách ghi di n tích sàn căn h trong gi y ch ng nh n quy n s h u nhà ñ i v i căn h nhà chung cư theo hư ng nh m gi i quy t nh ng t n t i trong th c t cũng như vư ng m c nêu t i công văn 178/SXD-CCQNð c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh./. .vn am ietn TL. B TRƯ NG Ni nh n: atV C C TRƯ NG C C QU N LÝ NHÀ VÀ TH TRƯ NG - Như trên; B T ð NG S N - Lưu: VP, QLN. .Lu ww w Nguy n M nh Hà
Đồng bộ tài khoản