Công văn 1372/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
4
download

Công văn 1372/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1372/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc diện tích xây dựng đặc thù trụ sở Bộ Ngoại giao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1372/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1372/VPCP-CN V/v diện tích xây dựng đặc thù Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2008 trụ sở Bộ Ngoại giao Kính - Bộ Ngoại gửi: giao; - Bộ Tài chính; - Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 250/BNG-BQLDA ngày 24 tháng 01 năm 2008) ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 1712/BTC-QLCS ngày 14 tháng 02 năm 2008), Xây dựng (công văn số 248/BXD-XL ngày 14 tháng 02 năm 2008) về diện tích xây dựng đặc thù trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Về nguyên tắc, đồng ý trong phương án thiết kế kiến trúc có diện tích xây dựng đặc thù (sân đỗ trực thăng, hầm thoát hiểm) trụ sở làm việc của Bộ Ngoại giao; 2. Bộ Ngoại giao thống nhất với Bộ Tài chính về diện tích xây dựng đặc thù (sân đỗ trực thăng, hầm thoát hiểm) trụ sở làm việc của Bộ Ngoại giao. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm, PTT Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, QHQT, Website CP; Văn Trọng Lý - Lưu: Văn thư, CN (3). 16
Đồng bộ tài khoản