Công văn 1377/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
97
lượt xem
5
download

Công văn 1377/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1377/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án “Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê tại 124 Tôn Đức Thắng” của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1377/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1377 /BXD- HĐXD -------------------- V/v: Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2009 án “ Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê tại 124 Tôn Đức Thắng ” của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2116/KH&ĐT-TĐ ngày 26/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị thẩm tra đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án “ Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê tại 124 Tôn Đức Thắng ” do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư tại 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về hồ sơ của dự án: - Dự án đầu tư “ Trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê tại 124 Tôn Đức Thắng ” do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư tại 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội thuộc diện được xem xét để cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư. - Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội có giấy đăng ký kinh doanh số 0103007235 (đăng ký thay đổi lần thứ 1) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/6/2007 có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu của dự án. - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 994/QĐ-UB ngày 25/02/2007 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước: Công ty đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội thành Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội, trong đó UBND thành phố Hà Nội giao Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 tiếp tục quản lý và sử dụng khu đất tại 124 Tôn Đức Thắng phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa. - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 1591/UBND-XDĐT ngày 27/02/2007 về việc giao Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội làm chủ đầu tư dự án xây dựng lại Trụ sở công ty kết hợp Văn phòng cho thuê tại 124 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. - Theo giải trình kinh tế - kỹ thuật, dự kiến quy mô đầu tư của dự án phù hợp với quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận tại văn bản số 422/QHKT-P3 ngày 6/3/2009. 2. Một số vấn đề cần lưu ý: Nhà đầu tư cần thực hiện, hoàn tất các thủ tục về sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai. Sau khi được cấp chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư tiến hành triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NĐĐ - 03). Đã ký Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản