Công văn 1406/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
4
download

Công văn 1406/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1406/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc chuyển mục đích sử dụng đất số 16 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sang đất ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1406/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1406/BXD-QLN --------------------- V/v chuyển mục đích sử dụng đất số 16 Yết Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội sang đất ở. Kính gửi: Văn phòng Chính phủ Ngày 16/6/2009, Văn phòng Chính phủ có công văn số 4051/VPCP-KTN về việc chuyển mục đích sử dụng đất số 16 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sang đất ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Năm 1988, Bộ Công an mua ngôi nhà 2 tầng tại số 16 phố Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội của 1 hộ gia đình và cải tạo lại thành nhà 4 tầng để bố trí làm trụ sở cho Tạp chí Công an nhân dân. Sau khi chuyển Tạp chí Công an nhân dân đến vị trí khác, tháng 02 năm 2006 Bộ Công an đã sử dụng ngôi nhà này để làm nhà công vụ và bố trí cho gia đình đồng chí Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an vào ở theo chế độ nhà ở công vụ. Về nguyên tắc quản lý quỹ nhà ở công vụ đã được quy định tại Điều 61 của Luật Nhà ở, vì vậy Bộ Công an cần phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết cho phù hợp. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - UBND TP Hà Nội (để p/hợp); Đã ký - Lưu: VP, Cục QLN (3 b). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản