Công văn 1458/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Nu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
4
download

Công văn 1458/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1458/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc in biên lai thu phí bảo hiểm tạm thời

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1458/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1458/TCT-PCCS NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC IN BIÊN LAI THU PHÍ BẢO HIỂM TẠM THỜI Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Theo phản ánh của Nhà in, hiện nay các công ty bảo hiểm đang đặt in Biên lai thu phí bảo hiểm tạm thời; Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Căn cứ quy định tại Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì Biên lai thu tiền thuộc loại ấn chỉ thuế do cơ quan thuế in, phát hành. Do đó, các công ty bảo hiểm không được in biên lai thu phí bảo hiểm tạm thời để sử dụng. Trường hợp công ty bảo hiểm muốn sử dụng biên lai thu phí bảo hiểm tạm thời (như một loại hoá đơn tự in) thì phải đăng ký tự in với Cục Thuế theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn. 2. Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát các công ty bảo hiểm để hướng dẫn đơn vị thực hiện và thu hồi toàn bộ biên lai đã tự in trái quy định. Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./. KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản