Công văn 1495/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
9
download

Công văn 1495/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1495/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thực trạng hệ thống phân phối xi măng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1495/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1495/BXD-VLXD -------------------- V/v: báo cáo thực trạng hệ thống phân Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009 phối xi măng Kính gửi : Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 133/TB- VPCP ngày 20/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về đề án đẩy mạnh phát triển và tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống phân phối trên thị trường bán lẻ nước ta hiện nay và những năm tiếp theo. Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam báo cáo thực trạng hệ thống phân phối tiêu thụ xi măng của các đơn vị thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng. Nhận xét ưu, nhược điểm của hệ thống phân phối tiêu thụ xi măng hiện tại và hướng phát triển trong những năm tới. Báo cáo gửi về Vụ Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng trước ngày 25/7/2009./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, VLXD Đã ký Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản