Công văn 1501/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
92
lượt xem
6
download

Công văn 1501/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1501/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc xác định chi phí quản lý dự án công trình nâng cấp, cải tạo mạng lưới đồng bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1501/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 1501/BXD - KTXD ------------------- V/v: Xác định chi phí quản lý dự án công trình Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009 nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ Kính gửi : Ban quản lý dự án 2 - Cục Đường bộ Việt Nam Trả lời văn bản số 2039/BQLDA2-PID7 ngày 08/07/2009 của Ban quản lý dự án 2 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam về việc xác định chi phí quản lý dự án công trình nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường bộ có nguồn vốn ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau : Định mức chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt. Ban quản lý dự án 2 - Cục Đường bộ Việt Nam căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, KTXD (Nh5). Đã ký Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản