Công văn 1554/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Công văn 1554/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1554/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ cho người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1554/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- -------------------- Số: 1554/LĐTBXH-LĐTL Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2009 V/v Giải quyết chế độ cho người lao động Kính gửi: Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội Trả lời công văn số 499/CV-DMHN ngày 20/4/2009 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hà Nội về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc theo Điều 42 nói trên. 2. Khi giám định sức khoẻ, nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ đủ 61% trở lên đối với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên thì có quyền nghỉ hưu theo quy định tại Điều 51 của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc hai bên thoả thuận để người lao động tiếp tục làm những công việc phù hợp với sức khoẻ. Đối với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm thì doanh nghiệp sắp xếp bố trí làm các công việc phù hợp với sức khoẻ của người lao động. Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Tổng Công ty thực hiện đúng quy định./. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG PHÓ VỤ TRƯỞNG Chu Hoàng Anh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản