Công văn 1686/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
76
lượt xem
14
download

Công văn 1686/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1686/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phim truyện và các chương trình truyền hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1686/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ------------------- Số: 1686/TCT-CS Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 V/v: thuế suất thuế GTGT đối với phim truyện và các chương trình truyền hình Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ Trả lời công văn số 110/CT-KTT ngày 14/4/2009 của Cục thuế thành phố Cần Thơ về việc thuế suất thuế GTGT đối với phim truyện và các chương trình truyền hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 1.10 c, d mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn: "c- Sản xuất phim các loại (phần đã ghi hình) không phân biệt chủ đề, loại hình phim. d- Nhập khẩu phim đã ghi hình, phát hành và chiếu phim nhựa, phim vi-đi-ô tài liệu: Đối với phần nhựa không phân biệt chủ đề, loại phần; Đối với phim ghi trên băng hình, đĩa hình chỉ là phim tài liệu, phóng sự, khoa học. Loại phim và chủ đề phim được xác định theo các quy định của Bộ Văn hoá và Thông tin thuộc diện không chịu thuế GTGT. Tại điểm 2.41 và 3.28 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Phát hành và chiếu phim vi-đi-ô", áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; "Hàng hoá không được nêu tại mục II phần A; Điểm 1, 2 mục II phần B Thông tư này" áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế xem xét cụ thể từng loại phim để hướng dẫn áp dụng thuế suất đúng quy định. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản