Công văn 170/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
12
download

Công văn 170/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 170/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xuất bán xăng dầu cho tàu biển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 170/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 170/TCT-CS Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2008 V/v: xuất bán xăng dầu cho tàu biển Việt Nam Kính gửi: Công ty xăng dầu Bình Định. Trả lời công văn số 298/XD-KD ngày 9/8/2007 của Công ty xăng dầu Bình Định về việc xuất bán xăng dầu cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế không chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điều 4 Chương 1 Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 175/2003/QĐ-BTM ngày 15/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định: “Các trường hợp mua xăng dầu từ nước ngoài để bán cho các đối tượng sau đây cũng được coi là kinh doanh tạm nhập tái xuất và phải thực hiện theo quy định của Quy chế này: 1. Các doanh nghiệp thuộc các khu chế xuất và các doanh nghiệp chế xuất nằm trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.. 2. Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam bay trên các tuyến bay quốc tế và máy bay của các hãng hàng không nước ngoài hạ cánh tại Việt Nam. 3. Tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam, tầu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế” Tại Điều 6 Chương 2 Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu (nêu trên) quy định: “Chỉ các doanh nghiệp được Bộ Thương mại cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu được kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu. Trường hợp cung ứng xăng dầu cho các đối tượng quy định tại Khoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh cung ứng xăng dầu hàng không và cung ứng tầu biển. Doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu có thể thông qua các công ty cung ứng tầu biển là đại lý của mình để tái xuất xăng dầu cho tầu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam và tầu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế.” Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp Công ty xăng dầu Bình Định không đăng ký ngành nghề kinh doanh cung ứng xăng dầu hàng không và cung ứng tầu biển thì Công ty không được phép cung ứng xăng dầu cho tầu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế. Vì vậy, xăng dầu do Công ty lấy từ nguồn hàng kinh doanh nội địa để bán cho tàu Việt Nam không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế; CST;TCHQ; - Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b)
  2. ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản