Công văn 1783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 1783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- -------------------- Số: 1783/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009 Về việc hoàn thuế nhập khẩu Kính gửi: Công ty TNHH Elegant Team Manufacturer (Khu Công nghiệp Quế Võ - Bắc Ninh) Trả lời công văn số 02/ETM ngày 10/3/2009 của Công ty TNHH Elegant Team Manufacturer về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch đã đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu hoặc tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 112/2005/TT- BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan của Bộ Tài chính. - Hàng hoá nhập khẩu theo tờ khai phi mậu dịch là hàng hoá không nhằm mục đích thương mại. - Hàng hoá của Công ty nhập khẩu theo hình thức phi mậu dịch sau đó đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu hoặc tái xuất ra nước ngoài không được xét hoàn thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Elegant Team Manufacturer biết và thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản