Công văn 1802/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Công văn 1802/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1802/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1802/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1802/VPCP-QHQT V/v chuẩn bị triển khai các thỏa Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2008 thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN Kính - Các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Ngoại giao, gửi: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư. - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Xét báo cáo của Bộ Xây dựng (công văn số 310/BXD-KSTK ngày 26 tháng 02 năm 2008) về công tác chuẩn bị triển khai các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) trong ASEAN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Đồng ý việc ta thông báo với Tổng Thư ký ASEAN là Việt Nam chính thức tham gia hai thỏa thuận: (1) Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc; (2) Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật. 2. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục thông báo theo quy định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết cho Bộ Ngoại giao. 3. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thành lập Ủy ban giám sát thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu thành phần của Ủy ban, chế độ làm việc, cơ chế tài chính, tư cách pháp nhân... Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện thỏa thuận này. 4. Việc thành lập Ủy ban giám sát thực hiện thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật, trước mắt, để kịp tham gia MRA về hành nghề tư vấn kỹ thuật xây dựng, giao Bộ Xây dựng chủ trì việc thành lập Ủy ban này. Trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì việc nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, các hội nghề nghiệp và Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ mô hình và cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Việt Nam, có tham khảo cách làm của các nước ASEAN. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCp, các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
  2. các Vụ: TH, CN, KG, TCCB, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (3b). 28 Nguyễn Xuân Phúc
Đồng bộ tài khoản