Công văn 1883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
130
lượt xem
5
download

Công văn 1883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc quản lý hàng cư dân biên giới trong định mức miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1883/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1883/BTC-TCHQ V/v Quản lý hàng cư dân biên giới Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009 trong định mức miễn thuế hàng hóa nhập khẩu Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh biên giới Để đảm bảo quản lý hàng cư dân biên giới đúng đối tượng được hưởng tiêu chuẩn định lượng miễn thuế nhập khẩu theo qui định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006, kiểm soát tình trạng buôn lậu lợi dụng cư dân mang vác hàng hóa thuê trốn thuế nhập khẩu gây mất ổn định thị trường vùng biên giới và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh lành mạnh trong nước, sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ ngành liên quan và trong khi chờ quyết định sửa đối, bổ sung Quyết định 254 theo ý kiến của Thủ tướng chính phủ tại công văn số 6501/VPCP-KNTN ngày 01/10/2008 và đổi của cư dân biên giới” (Mẫu BK/2009/CDBG kèm theo). am .vn sửa đổi Thông tư số 01 Bộ Tài chính tạm thời ban hành “Bảng kê hàng hóa mua bán, trao atV ietn Đối với hàng hóa của cư dân biên giới vượt tiêu chuẩn định lượng miễn thuế cũng được tính và thu thuế theo Bảng kê này (không phải kê khai tờ khai phi mậu dịch hướng ww .Lu dẫn tại điểm 2.4 Bảng tổng hợp giải đáp vướng mắc kèm theo công văn số 6729/TCHQ- GSQL ngày 24/12/2008 và khoản 3 mục II Thông tư số 01). w Chi cục Hải quan cửa khẩu biên giới hướng dẫn cư dân biên giới khai báo và làm thủ tục hải quan như đối với hàng phi mậu dịch, mở sổ theo dõi Bảng kê này(theo hướng dẫn tại công văn số 6729/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2008 – Nếu theo dõi bằng máy tính thì định kỳ in ra đóng thành sổ và lưu trữ theo qui định). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Hải quan) để có chỉ đạo./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn
  2. am .vn atVietn w.L u ww
  3. am .vn atVietn w.L u ww
Đồng bộ tài khoản