Công văn 2176/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
1
download

Công văn 2176/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2176/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2176/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2176/TTg-KTN V/v thực hiện Dự án mở rộng và Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2008 hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - UBND thành phố Hà Nội; - Tổng công ty Vinaconex. Về việc thực hiện Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Bộ Giao thông vận tải: Phối hợp với Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Tổng thầu) rà soát lại năng lực của các đơn vị tham gia thi công, cương quyết thay thế những đơn vị thi công chậm tiến độ; đẩy nhanh các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành; chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: - Nghiêm túc kiểm điểm các đơn vị và cá nhân trong việc chưa thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho Dự án. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, tập trung quyết liệt giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Dự án chậm nhất vào ngày 15/2/2009. - Chịu trách nhiệm cân đối vốn cho Dự án (bao gồm cả phần vốn thuộc trách nhiệm của tỉnh Hà Tây cũ) theo nguyên tắc đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 1042/TTg-CN ngày 1/8/2007. 3. Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam: Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tiến hành rà soát năng lực các đơn vị tham gia thi công, tập trung cao độ các nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu của Dự án./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, TC, NN&PTNt; (Đã ký) - Ban quản lý dự án Thăng Long (tổ 24, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội); Hoàng Trung Hải - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT,TKBT; - Lưu: Văn thư, KTN (4)
Đồng bộ tài khoản