Công văn 2441/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
90
lượt xem
5
download

Công văn 2441/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2441/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2441/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ------------------ Số: 2441/LĐTBXH-LĐTL Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2009 V/v: trợ cấp thôi việc đối với người lao động Kính gửi: Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (45 Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) Trả lời công văn số 139/CV-BĐ ngày 01/7/2009 của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục về giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Về cách tính và nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động ở công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện số 21/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 và số 20/2007/TT- BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 2/ Theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH nêu trên thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Vì vậy, đề nghị Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục căn cứ vào tiền lương hoặc tiền công thoả thuận với người lao động được ghi trong hợp đồng lao động để tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Trường hợp, Công ty đăng ký áp dụng thang lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương như công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và thực hiện ký hợp đồng lao động với người lao động theo mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp chức vụ quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP thì căn cứ vào mức lương, phụ cấp chức vụ đã thoả thuận này để tính trả trợ cấp thôi việc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG Tống Thị Minh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản