Công văn 2489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 2489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/04/2009 của Bộ Công Thương về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2489/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------- Số: 2489/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009 V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 07/2009/TT-BCT ngày 09/4/2009 của Bộ Công Thương Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 09/4/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 07/2009/TT-BCT về việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng dệt may đối với một số chủng loại hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ (đã sao gửi tại văn bản số 176/SY-VP ngày 13/4/2009) để thực hiện thống nhất trong toàn ngành khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thêm như sau: 1. Khi kiểm tra bộ hồ sơ hải quan, ngoài bộ chứng từ theo quy định, không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp. 2. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc khai báo và cập nhật đầy đủ các thông tin bổ sung đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ như quy định tại công văn số 6450/TCHQ-CNTT ngày 15/11/2007 về việc hướng dẫn khai hải quan và cập nhật thông tin liên quan đến hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Công văn này thay thế công văn hướng dẫn số 5796/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2008 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản