Công văn 252/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Công văn 252/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 252/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 252/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- --------------------- Số: 252/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009 V/v áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư Kính gửi: Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn Trả lời công văn số 09/2008/QPFL ngày 15/12/2008 của Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn về việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ưu đãi đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá là phương tiện vận tải nhập khẩu tạo tài sản cố định nếu có xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ là phương tiện vận tải chuyên dùng; đối với phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân thì phải là xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên. Hồ sơ miễn thuế quy định tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn được biết và thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông
Đồng bộ tài khoản